- Otrzymałem ten list. Każdy głos za tym, aby zwiększyć budżet Wspólnej Polityki Rolnej jest dobrą wiadomością. To bardzo intersująca propozycja, która powinna być potraktowana bardzo poważnie - powiedział Wojciechowski po wideokonferencji ministrów rolnictwa. Dodał, że będzie wspierał stanowisko przedstawione przez Polskę.

Premier Mateusz Morawiecki w liście do unijnych przywódców zaproponował zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. wobec wielkości zaproponowanej w 2018 r. Zwiększenie obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe; dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na środowisko i klimat w I i II filarze.

KPRM poinformowała, że list premiera Morawieckiego został przesłany do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela, komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi Janusza Wojciechowskiego oraz do 26 szefów rządów państw członkowskich UE.

Morawiecki zwrócił uwagę, że początek 2020 r. przebiega w cieniu pandemii wirusa SARS-CoV-2, który postawił przed UE wiele nowych wyzwań. "Kiedy część gospodarek krajów członkowskich UE zaczyna stawać na nogi, nadchodzi czas, by postawić pytanie: w jaki sposób Wieloletnie Ramy Finansowe na lata 2021-2027, w jaki sposób ambitny i przemyślany budżet UE może stać się jednym z motorów europejskiego wzrostu?" - czytamy w liście.

Szef polskiego rządu podkreślił, że w tym trudnym czasie, odkąd wirus dotarł do Europy, jedną z kluczowych ról w zapewnieniu nam bezpieczeństwa odegrał unijny sektor rolny, zapewniając stałe dostawy żywności do regionów ogarniętych pandemią. "Wszystko to dzięki wielkiej pracy i poświęceniu europejskich rolników, ale także dzięki wsparciu, jakiego udzieliła im Unia Europejska" - podkreślił premier.

Zaznaczył, że przyszłość europejskiego rolnictwa jest zagrożona. "Widać, że populacja rolników starzeje się, liczba gospodarstw rolnych maleje, drastycznie spada ilość nowych gospodarstw rolnych. Uzasadnione cele związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz obecne działania, mające na celu przezwyciężenie skutków kryzysu wywołanego Covid-19, stawiają rolników w obliczu zwiększonych i kosztownych wymagań środowiskowych i klimatycznych" - napisał Morawiecki.

Dodał, że za zgodą Komisji Europejskiej państwa członkowskie uruchamiają programy pomocowe dla ratowania krajowych gospodarek przed negatywnymi konsekwencjami pandemii. - Pomoc ta jest niezbędna, ale niesie za sobą nowe dysproporcje. Osłabia ona dotychczasowe pozytywne efekty polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich - zaznaczył premier.

Jak tłumaczył, zwiększona pomoc publiczna do 100 tys. euro na jedno gospodarstwo i do 800 tys. euro na jedno przedsiębiorstwo rolne zostanie wykorzystane przez część państw UE proporcjonalnie do ich zamożności, co spowoduje wzrost konkurencyjności ich rolnictwa. - Część państw nie będzie mogła sobie pozwolić na taki poziom pomocy publicznej. Pojawia się przez to nowe zagrożenie - drastyczne pogłębienie różnic rozwojowych i warunków konkurencji rolniczej na wspólnym rynku UE - wskazał.

Morawiecki podkreślił, że rolnictwo UE może "sprostać zwiększonym wyzwaniom pod warunkiem odpowiedniego wsparcia budżetowego". - Przedłożona przez Komisję Europejską w 2018 roku propozycja budżetu Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2021-2027 jest niewystarczająca. Nie gwarantuje ona bezpiecznej przyszłości rolnictwa europejskiego ani jego skutecznego wkładu w Europejski Zielony Ład, z którego wprowadzeniem wiążą się dodatkowe koszty - ocenił szef polskiego rządu.

"W związku z tym Polska proponuje zwiększenie budżetu WPR o 10 proc. (w przybliżeniu około 0,03 proc. unijnego dochodu narodowego) w stosunku do wielkości zaproponowanej w 2018 roku. Zwiększenie to obejmowałoby równo wszystkie koperty narodowe i każdy kraj otrzymałby, pod pewnymi warunkami, dodatkowe 10 proc. w stosunku do tego, co otrzymał w ramach kopert narodowych zaproponowanych w 2018 roku" - czytamy w liście.

Według premiera dodatkowe środki byłyby w całości przeznaczone na działania w dziedzinie środowiska i klimatu w I i II filarze. - Zapewni to równe dla wszystkich rolników europejskich wzmocnienie Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększy jej wkład w Europejski Zielony Ład oraz przyspieszy konwergencję zewnętrzną w sposób niekonfliktowy - podkreślił Morawiecki.