Wyrównywanie dysproporcjiDopłaty bezpośrednie do gruntów rolnych w Polsce nie zostaną zrównane z krajami starej Unii Europejskiej. Niewielka pula pieniędzy na realizację nowych zadań została przypisana Polsce w ramach przeglądu Wspólnej Polityki Rolnej. Na ubezpieczenia rolnicze i „miękkie lądowanie” branży mleczarskiej zostało przypisanych 30 mln euro.


Dopłaty do owoców miękkichPłatności do owoców miękkich będą obowiązywały do 2013 r, czyli do końca trwania obecnego okresu budżetowego UE.

Modulacja progresywna

Komisja Europejska wprowadza progresywną modulację. Część pieniędzy w ramach dopłat bezpośrednich będzie zasilała fundusze programów rozwoju obszarów wiejskich. Polska do 2012 r. nie wchodzi do tego systemu. Nie może korzystać z środków zbieranych na rozwój przez inne kraje członkowskie

Cross-complianceWejście w życie wymogów cross-compliance dotyczących dobrostanu zwierząt zostało przesunięte na 2013r. Cross-compliance to nic innego, jak uzależnienie wypłaty dopłat bezpośrednich od spełnienia rygorystycznych warunków dotyczących m.in. ochrony środowiska czy utrzymania zwierząt.

Dopłaty do małych sektorówGłówny kierunek zmian w płatnościach do gruntów rolnych to oddzielenie tych dopłat od produkcji. Dopłaty do suszu paszowego, lnu i konopi oraz skrobi będą do 2012 r. Od 2010 r. płatności do tytoniu zostaną zupełnie oddzielone od produkcji.


Kwoty mleczne zniesione

Kwotowanie produkcji mleka potrwa w Europie do 2015 r. W 2010 r. i 2012 r. Komisja Europejska oceni rynek mleka i kondycja ekonomiczna branży może być wyznacznikiem do podejmowania kolejnych decyzji w tym sektorze.

Marek Sawicki zaprezentował ustalenia Ministrów Rolnictwa. Zobacz 100 proc. wystąpienia Ministra Rolnictwa.Prezentacja odbyła się w piątek 21 listopada 2008 r.

Źródło: farmer.pl