Państwa członkowskie Unii Europejskiej opracowały Krajowe Plany Strategiczne dla Wspólnej Polityki Rolnej na podstawie wytycznych, które popłynęły z Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. 

Polski plan - co wczoraj zapowiedział wicepremier Henryk Kowalczyk zostanie do końca roku złożony w Komisji Europejskiej - co nie oznacza, że nie będzie można wprowadzać do niego korekt w styczniu i lutym przyszłego roku. 

Jak wiadomo, nowa polityka rolna Unii Europejskiej do roku 2027 ma realizować wymogi klimatyczno-środowiskowe, które nazwane zostały Europejskim Zielonym Ładem (EZŁ). 

Dziś w Parlamencie Europejskim na nowej polityce pieczęć postawią europosłowie? Debata w tej sprawie rozpoczyna się o godzinie 9.00. 

Zapraszamy do relacji na żywo z tego wydarzenia. 

Informacje będą aktualizowane na bieżąco. 

9.05. 

Głos zabrał Peter Jahr. 

WPR będzie przyjazna klimatowi i środowisku. Negocjacje trwały długo, ale udało się. Cieszymy się, że 25% środków ze Wspólnej Polityki Rolnej będzie kierowanych na cele klimatyczne i rolnictwo ekologiczne. 

Proszę o głosowanie za tą reformą. 

 9.10.

Ulrike Muller: Odchodzimy od różnych gierek, a kierujemy się na konkretne cele. 

Posłanka zwraca uwagę, że konsumenci będą teraz zadowoleni z tego, że pieniądze z WPR będą wydawane także na ich cele. 

Głosuję za to reformą. 

Ta nowa polityka musi być wdrażana i musimy śledzić jej implementację w krajach członkowskich UE. 

9.15.

Europoseł:

Komisja Europejska zadba o większą przejrzystość wydatkowania środków, a także cen produktów na rynkach rolnych. 

Wspólna Polityka Rolna to więcej informacji dla konsumentów. 

To co było dotychczas to była deregulacja rynków rolnych. Teraz zadbamy o jakość żywności w UE, nadamy jej nowy wymiar. 

Nadal nie wiemy, jak będą wyglądały Plany Strategiczne Krajów z UE, które napłyną do Komisji do końca roku. 

Na razie głosujemy czek in blanco wystawiony, a na to się nie zgadzam. 

 9.20.

Europoseł: Dziwie się tym, którzy kwestionują tę reformę. 

9.23.

Przemawia Janusz Wojciechowski. 

Ponad roku temu debatowaliśmy na temat mandatu dla polityki rolnej. 

Dziękuję tym, którzy doprowadzili do kompromisu politycznego na łonie UE i przyjęli nową WPR. 

Ta polityka jest ważnym krokiem naprzód. Zapewni ona wiele aspektów: klimatycznych, środowiskowych i ekonomicznych.

Konsumenci otrzymają zdrową żywność a jednocześnie zostaną zrealizowane cele Zielonego Ładu. 

Teraz skoncentrujemy się na wdrażaniu nowej polityki rolnej. 

Nowe rozporządzenia, jakie są przygotowane. 

Na pewno Komisja jest zadowolona z celów Zielonego Ładu. 

Ważne, że 25% środków zostanie przekazanych  na ekosystemy. 

To jasny sygnał, że Unia reaguje na nowe wyzwania klimatyczne, a ostatni COP 26 potwierdził, że podążamy w dobrą stronę. 

Państwa członkowskie powinny ambitnie podejść do ekosystemów, żeby nowa polityka realizowała założone cele. 

Proszę pamiętać także, że będzie redystrybucja dochodów, co oznacza, że pieniądze z WPR trafią do tych, którzy ich potrzebują. 

Nowa WPR zawiera nowe koncepcje warunkowości społecznej - cieszę się z tego - mówi Janusz Wojciechowski - i dziękuję za to Parlamentowi Europejskiemu. 

Zatwierdzanie Planów Strategicznych na podstawie oceny celów wychodzi na przeciw celom społecznym. 

Państwa członkowskie będą realizowały konkretne plany i będą odpowiedzialne za kwalifikowanie beneficjentów nowej polityki, z kolei Komisja Europejska będzie to wszystko nadzorować. 

 Przypomina o elastycznej rezerwie (450 mln EUR) na WPR. 

Cieszę się z porozumienia politycznego dotyczącego o nowej organizacji rynków rolnych. 

Komisja Europejska będzie nadal reagowała na sygnały rynkowe. 

Ważnymi zapisami są te, które wzmacniają rolników w łańcuchach dostaw. 

Co dalej? Komisja prowadzi dialog strukturalny z państwami członkowskimi. Wspieramy je w przygotowaniu ambitnych Planów Strategicznych. Ich jakość to podstawowy warunek do realizacji nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Budujcie nową zrównoważoną politykę rolną. 

Komisja będzie badała cele i ich realizację. Zrobimy wszystko, żeby zapewnić jak największą przejrzystość realizacji WPR w krajach członkowskich. 

Przygotujemy do końca 2023 r. sprawozdania z Planów Strategicznych realizowanych w krajach członkowskich. 

Wierzę, że pakiet legislacyjny, który zostanie przegłosowany pozwoli na realizację celów WPR. 

9.38.

Krzysztof Hetman:

Długo zajmowaliśmy się tą polityką, a rolnicy chcą znać jej założenia. 

Martwi mnie możliwy spadek produkcji rolnej. 

Ubolewam, że nie udało się wyrównać dopłat bezpośrednich we Wspólnocie. 

 9.40.

Europoseł:

Niestety, ale dopłaty bezpośrednie w UE będą nadal opierały się na zapisach historycznych. 

Nadal będzie tak, że będą równi i równiejsi w UE. 

Nie zagłosuję nad tą polityką. 

9.43.

Christine Schneider zabrała głos. 

Przemawia w imieniu kobiet.

Musimy skupić się na kobietach, bo one odegrają kluczową rolę. 

Anne Sander:

Jestem dumna z reformy WPR. 450 mln euro w rezerwie na walkę z kryzysami. 

Wzywam do wsparcia nowej WPR. Głosowanie przeciw, to działania na rzecz podważania naszej niezależności żywnościowej i celów środowiskowych. 

9.47.

W imieniu socjalistów przemawiał Paolo De Castro. 

Po raz pierwszy warunkowość będzie gwarantowała prawa pracownicze. 

Cieszę się że 25% środków powiązanych jest z Zielonym Ładem w powiązaniu z celami ekonomicznymi rolnictwa. 

Musimy chronić takie produkty jak wino czy oliwa, bo one będą nadal miały wsparcie sektorowe. 

Proszę, głosujcie za tą reformą. Wiele lat negocjacji, ale było warto. WPR jest zrównoważony, czego chcemy. 

 9.51. 

Kolejni europosłowie zabierają głos. 

Powinniśmy przeprosić rolników, za to, że tak długo czekali na tę reformę. 

Kolejny poseł jest za. 

9.55.

Przemawia Ivan David. 

To szkodliwa reforma - mówi europoseł - nie możemy jej poprzeć. 

Polityka rolna jest wspólna tylko z nazwy. 

Celem WPR przestało być wspieranie finansowe produkcji rolnej, a za to mamy wspierać ograniczenie produkcji na poziomie 25%.

To oznacza, że wzrosną ceny produktów rolnych. 

Spadnie zużycie nawozów, co pogorszy sytuację rolników. 

Europosłowie mają dwie minuty na swoje wystąpienia. 

W ciągu pierwszej godziny debaty więcej głosów jest przychylnych dla nowej Wspólnej Polityce Rolnej. 

Ci, którzy są za tą polityką proszą Komisję Europejską o pilny nadzór nad realizacją polityk w krajach członkowskich, tak, żeby cele założone były realizowane. 

10.06.

Manfred Weber. 

My postrzegamy rolnictwo jako sedno. 

To duży, dobry kompromis, ta polityka, dlatego ją poprzemy. 

Nie chcemy importować żywności, sami zadbamy o jej produkcję. 

Rolnicy, za co będziemy im płacić, zadbają o nasze krajobrazy. 

Rolnictwo to branża przyszłościowo, bo żaden sektor, tak jak rolnictwo nie wiąże dwutlenku węgla. 

U mnie w Bawarii pieniądze otrzymują rolnicy, co jest prawdą. 

 10.12.

Socjaliści i demokracji poprą nową politykę rolną. 

10.13.

Jeremy Decerle, Grupa Renew.

Jestem za innowacjami, za definicją aktywnego rolnika. Cieszę się, że ją przyjmiemy. 

Polityka będzie się zmieniać i chodzi o to, żeby działać na rzecz dynamicznego rozwoju regionów. 

Rolnictwo nie może się obejść bez WPR, więc głosują za nią. 

Wystąpieniom europosłów przysłuchuje się Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa. 

Kolejna europosłanka krytykuje nową WPR podkreślając, że potrzeba większego wsparcia dla małych gospodarstw. Będzie przeciw. 

 10.19.

Zbigniew Kuźmiuk (Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy)

Ta debata ma wymiar historyczny, bo po trzech latach przyjmujemy kompromis. 

Dobrze, że wiele krajów ma swobodę w doborze narzędzi do realizacji celów polityki. 

Zwraca uwagę na skutki dla tej polityki choćby poprzez wzrost cen nośników energii. Chce, żeby KE kontrolowała rynki. 

Wygląda na to, że pan Kuźmiuk będzie głosował za przyjęciem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. Przypomnijmy, że europoseł wszedł do Parlamentu z list PiS. 

 10.24.

Mówi Herbert Dorfmann (Grupa Europejskiej Partii Ludowej). 

Polityka rolna to także polityka gospodarcza Unii Europejskiej. 

Poseł namawia do głosowania za reformą. 

10.26.

Niemka Maria Noichl.

Będę głosować za reformą, tak jak cała moja grupa polityczna, czyli Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów. 

Zwraca uwagę komisarzowi Wojciechowskiemu, że Rada Europy postępowała w negocjacjach bardzo egocentrycznie. 

10.29.

Dacian Ciolos (były komisarz UE ds. rolnictwa) z Rumunii podkreśla, że przyszła WPR będzie bardziej sprawiedliwa m.in. dzięki mechanizmowi redystrybucji (przeniesienie części dopłat z dużych na małe gospodarstwa - przypis redakcji). 

Ciolos mówi, że dzięki temu płatności bezpośrednie nie otrzymają tylko właściciele pól golfowych.  Rumun będzie głosował za reformą WPR. 

 10.36.

Ldislav Ilcic (Chorwat) z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów poprzez propozycję nowej polityki rolnej. 

Poseł prosi, żeby pamiętać o ludziach, a w związku z tym chce wyważenia celów polityki. 

 10.40.

Dorien Rookmaker (niezrezszona).

Potrzebujemy zmian. 

10.41. 

Jarosław Kalinowski. 

Nowa polityka to to większe zaangażowanie rolników w cele środowiskowe, zbyt duże - wg mnie - mówił.

Ocena skutków reformy jest ukrywana przez Komisję, a to nie dobrze.

Proszę Komisję, żeby bacznie obserwowała Krajowe Plany Strategiczne. 

Polski plan jest zły. Na połowie gruntów nasi rolnicy nie będą otrzymywali wsparcia. Stracą prawdziwi rolnicy, stracą właściciele gruntów, bo nie wezmą dopłat do realizacji celów strategicznych. Mamy w Polsce patologiczny system dzierżawy gruntów. Komisja powinna to śledzić i nie pozwolić na wdrożenie naszego Planu Strategicznego, bo inaczej stracą rolnicy. 

 10.47. 

 Jan Huitema z Holandii. 

Nowa polityka to piękny nowy etap w polityce rolnej. 

Prosi o rozłożenie obciążeń środowiskowych na cały łańcuch produkcji i dystrybucji żywności. 

 10.49.

Poseł pyta, jak Komisja Europejska będzie zatwierdzała Plany Strategiczne, jak będzie je opiniowała?

10.52.

Azaly Eguilar z Hiszpanii (EKR).

Za dużo ideologii jest we Wspólnej Polityce Rolnej, a za mało rolnictwa. 

Jak rolnicy - pytała posłanka - mają realizować cele nowej polityki, skoro ich konta bankowe świecą się na czerwono?

 10.55.

Milan Uhrik ze Słowacji (niezrzeszony).

Poseł krytykuje nową politykę. 

Widzę dużo bzdur ekologicznych w niej - mówił. 

10.56. 

Daniel Buda z Rumunii z Europejskiej Partii Ludowej.

Nowa polityka to gwarancja na lepsze życie rolników.

 11.00. 

Asger Christensen z Danii (Grupa Renew).

Ta reforma jest klarowana wobec przyszłości - zauważa poseł. 

11.03.

Elena Lizzi (Włochy) z Grupy Tożsamość i Demokracja. 

Posłanka mówi o kłopotach rolniczych i o tym, że włoscy rolnicy ucierpią na je wprowadzeniu. 

11.05. 

Kolejna europosłanka mówi o dwuletnim opóźnieniu we wdrażaniu polityki rolnej. Kiedy rolnicy - pyta - będą mieli czas żeby się z nią zapoznać?

11.06. 

Anja Hazekamp (Holandia) Grupa Lewicy. 

Zwraca uwagę na to, że kryzys żywnościowy nie zostanie zażegnany po wejściu w życie nowej polityki. Nazwała ją bardzo krótko - to jest czarny ład, a nie zielony ład. 

Będę głosowała na nie. 

 11.09. 

Poseł ze Słowacji zaprosił komisarza UE na Słowację, żeby zobaczył, jakie problemy mają tamtejsi rolnicy. Słowak podkreślił, że rolnicy z jego kraju "lubią komisarza". 

11.11. 

Kolejna posłanka chce redukcji pogłowia zwierząt i żąda włączenia rolników w proces ograniczania emisji gazów cieplarnianych. 

Teraz wystąpienia posłów są bardzo krótkie - trwają jedną minutę. 

 Bułgarka zwraca uwagę, że jej rolnicy nie byli włączeni w przygotowanie Krajowego Planu Strategicznego. 

11.15.

Thomas Waitz z Austrii (Grupa Zielonych).

Poseł zwraca uwag, że nowa polityka może być martwa i będzie w jego opinii, dlatego prosi komisarza Janusza Wojciechowskiego, żeby nie przyjmował tych planów strategicznych, które nie będą gwarantowały realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu. 

11.17.

Manuel Bompard z Francji (Grupa Lewica).

Odrzućmy stary model rolnictwa, przyjmijmy reformę - podkreślał. 

Dość pożarów i zmian klimatu - mówił. 

11.19. 

Europoseł z Chorwacji pyta o wzrost produkcji rolnej?

Uważa, że na reformie zyska przede wszystkim sektor publiczny. 

11.21.

Alvaro Amaro z Portugalii z Europejskiej Partii Ludowej uważa, że nie może rolników obarczać sprawczością za to co się dzieje. 

Za kilka lat zobaczymy, czy cele założone w EZŁ nie zostaną wyrzucone przez okno. Poseł uważa, że cele powinny być ambitne, jakie założą kraje członkowskie. 

Przypomnijmy, że praca nad nową polityką trwały ponad trzy lata. Dziś nad jej wejściem w życie zagłosują posłowie z Parlamentu Europejskiego. 

Nowa WPR - to nowe ambicje. Takich głosów jest najwięcej w dzisiejszej dyskusji. Dominują także te, które mówią o zachowaniu bioróżnorodności. 

Przeważają głosy opowiadające się za jej realizacją. 

 11.27.

Anna DEPARNAY-GRUNENBERG, Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie, Niemcy. 

Dlaczego - pytała - nie określamy daty granicznej stosowania pestycydów w rolnictwie? 

Dlaczego nie rezygnujemy ze stosowania syntetycznych nawozów?

Posłanka oświadczyła, że w związku z powyższym będzie głosowała przeciw nowej Wspólnej Polityce Rolnej. 

11.32.

Juozas OLEKAS, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Litwa.

Ubolewa, że w UE nadal będą nierówne dopłaty. Przypomina Januszowi Wojciechowskiemu, że był za ich wyrównaniem. 

To nie jest najlepsze rozwiązanie - mówił - jednakże zagłosuje za nową polityką. 

Uważa, że konsumenci powinni mieć dostęp do zdrowej żywności. 

11.34.

Kolejne głosy za nową polityką. Posłowie mówią o konieczności dystrybucji zdrowej żywności. 

 11.36.

Michaela ŠOJDROVÁ, Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci), Czechy.

Zwróciła uwagę na dowolność działań w krajach członkowskich określonych do celów EZŁ.

Uważa, że reforma powinna być jeszcze głębsza. 

11.42.

Carmen AVRAM, Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim, Rumunia.

Obecna reforma, to nie jest prawdziwa reforma, ale daje daleko idące perspektywy do produkcji zdrowej żywności. 

Dlaczego mamy przyjmować taką reformę - pyta - skoro na świecie wiele terenów staje się bezprodukcyjnymi?

Wzywam jednak do tego, żeby głosować za nową polityką, bo głos przeciw niej, byłyby jeszcze gorszy. 

11.45.

Kolejna posłanka zwraca uwagę na redystrybucję środków w ramach płatności bezpośrednich i na cele środowiskowe polityki. Będę na tak - oświadczyła. 

11.48.

Kolejny europoseł zwraca uwagę na to sytuację ekonomiczną w czasach pandemii COVID. 

Nie mieliśmy szczepionki  na wirusa, a nie brakowało nam żywności - mówił. 

Podkreślał konieczność przemian pokoleniowych na wsiach - o co w jego opinii powinniśmy zadbać. 

11.50. 

Kolejny mówca domaga się przejrzystości reformy, po to żeby oligarchowie nie czerpali z niej zysków. Pyta, jak będą mierzone jej skutki i np. poziom zachowania bioróżnorodności?

11.52.

Nowa WPR to nie tylko polityka środowiskowa - podkreśla kolejny europoseł. 

Uważa, że polityka powinna gwarantować poziom życia rolników i zdrową niedrogą żywność. Zachęcając młodych do pozostania na wsi będziemy mieli gwarancję żywnościową. Cieszę, że pracownicy sezonowi otrzymają minimalne gwarantowane wynagrodzenia za swoją pracę. 

Za chwilę do debaty odniesie się Janusz Wojciechowski. Debata trwa już prawie trzy godziny. 

 11.55. 

Głos zabiera Janusz Wojciechowski.

Jestem pod wielkim wrażeniem debaty. Dziękuję za poparcie reformy. Weźmiemy pod uwagę w Komisji także głosy negatywne. 

To wyjątkowy dzień - podkreśla. 

Osiągnęliśmy kompromis najlepszy z możliwych. Przed nami Plany Strategiczne. W nich zobaczymy ile reformy wprowadzą do nich kraje członkowskie. Poza tym zobaczymy ile reformy wprowadzą sami rolnicy. Ta reforma nie jest przymusem, dlatego myślę, że ma szansę powodzenia. 

Komisja będzie bacznie przyglądała się Planom Strategicznym.

Opublikuje listy rankingowe Planów. 

Zadbamy o przejrzystość realizacji polityki w poszczególnych krajach - mówił Wojciechowski. 

Małe gospodarstwa mają być docenione w reformie. Mamy płatność redystrybucyjną. Będę tego pilnował. 

Wojciechowski wspomina Jana Pawła II. 

Człowiek nie może uciekać się do zysku kosztem natury - przypomina jego słowa. Dlatego zielona reforma rolnictwa jest tak ważna. 

Przypominam - mówi Wojciechowski - o planowanych wydatkach na dobrostan zwierząt. To bardzo ważny element reformy - nadmienia. 

Komisarz podziękował rolnikom europejskim za dostarczanie żywności. Dziękuję Wam za to - mówił. 

Razem, wspólnie osiągniemy cele - dodał. 

Wojciechowski mówił przez osiem minut. 

Zaraz głosowanie, potrwa ono do 13.15. 

Jednym z najbardziej krytycznych głosów w debacie wobec przygotowanych Krajowych Planów Strategicznych był głos polskiego europarlamentarzysty, Jarosława Kalinowskiego. 

 Przewodniczący obrad odłożył obrady - jest przerwa. 

Wyniki głosowania poznamy o godzinie 15. Wtedy też dowiemy się, czy europosłowie zaakceptowali Nową Wspólną Politykę Rolną. 

Wydaje się, że ta polityka - po tym co mówili w debacie posłowie z poszczególnych frakcji - ma poparcie Parlamentu.