Od 3 grudnia 2018 roku czekamy na odpowiedź ARiMR na pytania:

„ile wniosków o pomoc po suszy wpłynęło ostatecznie? Na jaki areał? Na jaką kwotę pomocy? Ilu rolników występujących o pomoc ma ubezpieczenie (z podziałem na do i powyżej 70 proc. strat)? Ile pomocy wypłacono dotychczas? Czy obecnie jest jeszcze udzielana jakaś forma pomocy, czy wszystko czeka na nową pulę budżetową i nowy limit de minimis?”

Odpowiedź nie nadeszła (pomimo przypomnień), nadszedł tymczasem szczęśliwie nowy rok i nowe pule pomocy – zarówno ta z nowego budżetu, jak i związana z limitem de minimis na kolejny rok.

Rolnicy sygnalizują jednak trudności z uzyskaniem pomocy. Czy wznowiono pomoc suszową i de minimis? – nie wiadomo. ARiMR podaje tylko informację o wypłacaniu dopłat bezpośrednich.

Najnowsza głosi:

„Blisko 10 mld zł przekazała do 17 stycznia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na konta rolników w ramach bezpośrednich za 2018 r. i ponad 1 mld zł z tytułu płatności obszarowych z PROW 2014-2020 wypłacanych za ub. r.”

Ponieważ tytułem zaliczek do końca listopada do rolników trafiło 9,23 mld zł, trzeba przyjąć, że w ciągu grudnia i połowy stycznia przelano "blisko" 0,77 mld zł. Do rolników trzeba więc skierować jeszcze prawie jedną trzecią należności z puli 14,8 mld zł, przeznaczonej na całe dopłaty. Można się więc spodziewać, że obecne tempo wypłat będzie utrzymane.

Rolnicy pytają jednak o terminy płatności i czekają na pilne wypłaty.

- Bo nawet jeśli kontrole były, to upłynęło dość czasu, aby naliczyć mi dopłaty – słyszę od rolnika. – Przecież są to moje należności, ja już dawno wykonałem pracę, za jaką powinny mi być wypłacone. Dlaczego teraz muszę czekać na płatność, jakby ktoś robił mi łaskę, a nie wypłacał należność? W ARiMR nie mogę się niczego dowiedzieć, nawet termin nadesłania informacji po kontroli jest przekładany. A ja mam płatności terminowe i nikt nie pozwoli mi ich przełożyć.

W 2016 roku zapowiadano wypłatę dopłat bezpośrednich na podstawie harmonogramu, nawet częściowo przekazano na początku roku informacje dotyczące terminu wypłaty dopłat dla poszczególnych typów gospodarstw.

Więcej: Harmonogram wypłaty dopłat bezpośrednich

Niestety tylko w 2016 roku – roku, w którym ARiMR przyznawała się do braku sprawnego w pełni systemu informatycznego. Czy po jego przygotowaniu harmonogram stał się rolnikom mniej potrzebny? Czy ministerstwo myśli o powrocie do takiej koncepcji? – pytamy w MRiRW.