Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW podczas konferencji „Farmera” na Stadionie Narodowym, zapowiedziała, że w nowym PROW nastąpi kontynuacja wsparcia dla młodych rolników.

- Zgodnie z przepisami unijnymi, dolny próg dostępu w działaniu „Młody rolnik” musi być wyższy od górnego progu w działaniu „Małe gospodarstwa”.Ponieważ w premii dla „Małych gospodarstw” tym górnym progiem jest u nas 15 tys. euro, w związku z tym dolny próg dla „Młodego rolnika” został ustalony na poziomie 20 tys.

Gospodarstwa poniżej 20 tys. euro standardowej produkcji nie będą kwalifikowane do programu.

Pozostałe kryteria dostępu pozostają mniej więcej bez zmian – zapowiedziała dyrektor. Wielkość fizyczna gospodarstwa ma być równa co najmniej średniej krajowej, a tam, gdzie średnia wojewódzka jest niższa – będzie to średnia wojewódzka, maksymalnie 40 lat i konieczne samoistne kierowanie gospodarstwem – osoba aplikująca musi być tzw. kierownikiem gospodarstwa.