Wsparcie dla rolników. KE zatwierdziła program o wartości 1,3 mld euro

Polska powiadomiła Komisję o swoich planach przyjęcia programu o wartości około 1,3 mld euro (6 mld zł), którego celem jest zapewnienie pokrycia ryzyka szkód, wyrządzonych niektórym produktom roślinnym i gatunkom zwierząt gospodarskich, spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, takimi jak:

  • huragany,
  • powodzie,
  • osunięcia ziemi.

Kto może ubiegać się o pomoc?

Program jest otwarty dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie podstawowej produkcji rolnej w Polsce, które wykupią ubezpieczenie w towarzystwach ubezpieczeniowych wybranych przez polskie władze w drodze otwartej procedury przetargowej.

Kwalifikujący się beneficjenci są uprawnieni do otrzymania pomocy w wysokości do 65 proc. ich składek ubezpieczeniowych, pod warunkiem że nie przekraczają one określonych progów.