Wołowina naturalnie krucha i soczysta, o jakości gwarantowanej systemem jakości QMP – to główne założenie kampanii mającej na celu zwiększenie spożycia wołowiny w Polsce.

Przez ostanie dwadzieścia kilka lat konsumpcja wołowiny w Polsce spadła z blisko 18 kg/osobę w roku 1989 do 3 kg/osobę w 2010. Dlatego podjęliśmy działania, które mają wspomóc producentów wołowiny i przyczynić się do większego spożycia tego mięsa – powiedział dziś podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk.

Wiceminister poinformował, że decyzją Komisji Europejskiej system jakości wołowiny kulinarnej QMP uzyskał akceptację i wsparcie finansowe z PROW na lata 2007-2013. – 2 marca 2012 roku ukazało się Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmiany PROW na lata 2007-2013. W tej chwili czekamy na nowelizację rozporządzeń wykonawczych. Wszystko wskazuje na to, że już od czerwca będziemy mieli możliwość dofinansowywania działań związanych z systemem QMP  – dodał Tadeusz Nalewajk.

Znowelizowane rozporządzenie uruchomi wsparcie dla producentów żywca wołowego – 100 procent refundacji kosztów kontroli, certyfikacji  i uczestnictwa w systemie QMP, a także, co równie ważne, otworzy zakładom mięsnym drogę dla składania aplikacji do Agencji Rynku Rolnego o 70 procentową dotację do działań informacyjno-promocyjnych wołowiny QMP podejmowanych w kanałach dystrybucji, sieciach handlowych i miejscach sprzedaży.

Zastępca prezesa Agencji Rynku Rolnego Lucjan Zwolak poinformował, że w ramach działania 133, czyli działania z PROW 2007-2013 na promocję i informację, Agencja dysponuje środkami w wysokości 10 mln euro. – W tej chwili zawarliśmy 12 umów na kwotę niewiele ponad 2 mln zł, ale napływają już kolejne wnioski. Agencja jest gotowa na przekazywanie środków w ramach tego działania i liczymy również na projekty związane z systemem jakości QMP – powiedział prezes Zwolak i dodał  – Do tej pory producenci wołowiny skorzystali z dofinansowania eksportu. W roku ubiegłym z tytułu refundacji wywozowych dla rynku wołowiny wypłaciliśmy ponad 45 mln zł, a w tym roku już ponad 13 mln zł. Oprócz tego wspieramy również duże kampanie promocyjne finansowane ze środków Komisji Europejskiej.

Zadowolenie z decyzji Brukseli i akceptacji systemu jakości QMP wyraził także  prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego Jerzy Wierzbicki. – To niezwykle ważny moment w rozwoju produkcji i sprzedaży segmentu wołowiny QMP w Polsce i bardzo konkretna finansowa zachęta dla producentów bydła oraz firm mięsnych – podkreślił.

System QMP jest krajowym, dobrowolnym systemem zapewnienia jakości, otwartym dla wszystkich producentów i przedstawicieli łańcucha dostaw. Otwartość systemu gwarantuje prawodawstwo polskie i unijne. Każdy producent może być uczestnikiem systemu, jeśli tylko spełni wymagania jego dobrowolnych norm.

Dzisiejsza konferencja, oprócz przekazania informacji o możliwościach wsparcia promocji wołowiny QMP z PROW 2007-2013, była także okazją do dyskusji na temat optymalizacji produkcji tego mięsa w Polsce zgodnie ze strategią „od widelca do zagrody”. Wiceminister Nalewajk podkreślił słuszność i potrzebę takich działań głównie w kontekście bezpieczeństwa żywności. – Certyfikat QMP daje możliwość zweryfikowania pochodzenia mięsa nie tylko w odniesieniu do hodowli, lecz także konkretnej sztuki bydła. To bardzo cenna informacja, a w systemie jakości QMP otrzymuje ją każdy konsument i jest to główne założenie strategii „od widelca do zagrody” – powiedział Tadeusz Nalewajk.

Na zakończenie spotkania, z okazji zbliżających się świąt wielkanocnych, podsekretarz stanu życzył wszystkim, producentom i konsumentom, wołowiny QMP na każdym świątecznym stole.