Polska przekazała Komisji Europejskiej informację na temat planowanych rodzajów płatności bezpośrednich w Polsce, tj.:

– jednolitej płatności obszarowej,

– płatności za zazielenienie,

– płatności dla młodych rolników,

– płatności dla małych gospodarstw,

– płatności związanych z produkcją w następujących sektorach: bydło, krowy, owce, kozy, buraki cukrowe, ziemniaki skrobiowe, owoce miękkie, chmiel, rośliny wysokobiałkowe, pomidory, len, konopie włókniste,

– przejściowego wsparcia krajowego do tytoniu,

– płatności dodatkowej.

Komu przysługuje wsparcie do produkcji? Jakie są szacunkowe stawki pomocy, już informowaliśmy.

Dziś więcej o tym, komu przysługuje wsparcie:

Płatność do bydła

- posiadającym co najmniej 3 sztuki młodego bydła w wieku do 24 miesięcy, do wszystkich zwierząt od 1-szej do 30-tej sztuki. Wsparcie będzie przysługiwać maksymalnie 2 razy w ciągu życia zwierzęcia (przykładowo, w wieku 6-8 miesięcy i 12-24 miesiące). Płatnością będzie objęte bydło, niezależnie od płci, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do krów

- posiadającym co najmniej 3 krowy w wieku od 24 miesięcy, do krów od 1-szej do 30- tej sztuki. Płatnością będą objęte krowy  spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do owiec

- posiadającym co najmniej 10 sztuk  maciorek owczych w wieku co najmniej 12, do wszystkich sztuk tych zwierząt  w gospodarstwie. Płatnością będą objęte maciorki owcze, spełniające wymogi w zakresie  identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do kóz

- posiadającym co najmniej 5 sztuk samic  kozy, do wszystkich sztuk w gospodarstwie. Płatnością będą objęte samice kozy w wieku  co najmniej 12 miesięcy, spełniające wymogi w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Płatność do owoców miękkich

- do powierzchni uprawy truskawek lub malin, kwalifikującej  się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Nie będzie wymagana umowa kontraktacji,  co pozwoli na objęcie płatnością nie tylko powierzchni upraw owoców kierowanych do przetwórstwa, lecz również wysokiej jakości owoców konsumpcyjnych, w tym owoców przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej.

Płatność do chmielu

- do powierzchni uprawy chmielu, kwalifikującej się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, zlokalizowanej w rejonie lubelskim, wielkopolskim lub dolnośląskim.

Płatność do roślin wysokobiałkowych

- do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych w plonie głównym, kwalifikującej się do przyznania jednolitej płatności obszarowej. Stosowane będzie pomniejszenie (degresywność) stawki płatności w następujących  przedziałach hektarowych:

1) 0-50 ha – 100 proc. stawki podstawowej,

2) 50,01-100 ha – 50 proc. stawki podstawowej,

3) 100,01-150 ha – 25 proc. stawki podstawowej,

4) powyżej 150 ha – 0 proc. stawki podstawowej (brak płatności).

Płatność do buraków cukrowych

- do powierzchni uprawy buraków cukrowych, kwalifikującej  się do przyznania jednolitej płatności obszarowej i objętej umową.

Płatność do ziemniaków skrobiowych

- do powierzchni uprawy ziemniaków skrobiowych,  kwalifikującej się do przyznania jednolitej płatności obszarowej i objętej umową.

Płatność do pomidorów

- do powierzchni uprawy pomidorów, kwalifikującej się do  przyznania jednolitej płatności obszarowej i objętej umową.

Płatność do lnu

- do powierzchni uprawy lnu, kwalifikującej się do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

Płatność do konopi włóknistych

- do powierzchni uprawy konopi włóknistych, kwalifikującej się do przyznania jednolitej płatności obszarowej, o ile rolnik stosuje odmiany zawierające w uprawie polowej maksymalnie 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC) w suchej masie rośliny.