Biorąc pod uwagę znaczenie utrzymania zatrudnienia w niektórych regionach Europy, sprawozdawca proponuje zachowanie szczególnych uprawnień.

Ponadto proponuje, aby państwa członkowskie mogły podejmować decyzję o odsetku rocznych pułapów krajowych udostępnianym na sfinansowanie wsparcia powiązanego z produkcją do 1 sierpnia każdego roku, a nie tylko do w latach 2013 i 2016, jak proponuje Komisja.

Raport, w którym Santos proponuje te oraz inne zmiany w projekcie reformy Wspólnej Polityki Rolnej, przedstawionym przez Komisję Europejską w październiku 2011 roku, będzie omawiany podczas Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego 19 czerwca br.