O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Wnioski można składać do 5 stycznia 2012 r. W 7. edycji programu EFRWP przeznaczył na granty 300 tys. zł.

W dotychczasowych sześciu edycjach programu złożonych zostało łącznie ponad 1500 wniosków. Nagrodzono 236 projektów, na łączną kwotę 956. 714 zł. Zarząd Fundacji EFRWP dokonał nieznacznych korekt Regulaminu programu „Razem Możemy Więcej", których celem jest jeszcze większe zwrócenie uwagi na wspólne działania i kolegialność realizowanych projektów. Preferowane będą m.in. projekty realizowane we współpracy z innymi podmiotami/partnerami oraz wspólne projekty tzw. sieciowe, które swym zasięgiem obejmują obszar kilku gmin/sołectw i są wspólnie realizowane przez podmioty z tych gmin/sołectw. Takie projekty będą mogły liczyć na maksymalne wsparcie w wysokości 30 tys. zł. Zmianie uległa natomiast maksymalna kwota grantu oraz niektóre elementy, jakie mogą być finansowane w ramach projektu.

- Do budowania lokalnych więzi społecznych często nie są potrzebne duże pieniądze, ważniejsza jest chęć działania i wykorzystanie potencjału swojej najbliższej okolicy i jej mieszkańców - powiedział, Marek Zagórski prezes EFRWP. - Zmodyfikowaliśmy program, aby dać szansę mniejszym, ale wartościowym pod względem merytorycznym projektom. Takim, które mają największą szansę na zainteresowanie mieszkańców i prawdziwie ich zaangażują - dodał, Marek Zagórski.