Jak informuje zespół prasowy ARiMR, do 13 maja (piątek) wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło 1 mln 350 tys. rolników. To według szacunków wszyscy, którzy powinni takie wnioski złożyć. Na ostatnich klientów czekają jeszcze dziś wszystkie biura powiatowe agencji,  większość z nich będzie czynna do obsłużenia ostatniej osoby oczekującej na złożenie wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich.  Wniosek można też wysłać pocztą – decyduje data stempla pocztowego, więc będzie to traktowanie jak złożenie wniosku w terminie.

Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unię Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają  w sumie ok. 3,34 mld euro.