O tym, że projektowane są przepisy, w których poszerza się lista roślin uprawnych z dopłatą do zużytego materiału siewnego informowaliśmy już wcześniej. Wykaz wzbogacił się o soję i pszenicę twardą.

Teraz okazuje się, że wyodrębniono owies na: zwyczajny, szorstki i nagi. W uzasadnieniu napisano, że podyktowane jest to koniecznością dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów z zakresu nasiennictwa.

Dopłatami z tytułu zużycia ziarna będą objęte:
1)w wypadku zbóż:
- jęczmień,
- owies nagi,
- owies szorstki,
- owies zwyczajny,
- pszenica twarda,
- pszenica zwyczajna,
-pszenżyto,
- żyto,
2) w przypadku roślin strączkowych :
- bobik,
- groch siewny,
- łubin biały,
- łubin wąskolistny,
- łubin żółty,
- soja,
- wyka siewna,
3)ziemniak.

Rozporządzenie wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia.