ARiMR przeprowadziła w tym czasie cztery nabory wniosków o przyznanie wsparcia z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach działania "przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych".

Jak poinformowała Anna Wojtyś z ARiMR w Kielcach, wsparcie otrzymało 347 właścicieli gospodarstw z województwa świętokrzyskiego. Agencja wypłaci jeszcze ponad 14 mln zł na podstawie kolejnych, 264 zawartych z producentami umów.

- W województwie świętokrzyskim na rozpatrzenie czekają jeszcze 52 wnioski. 260 rolników, którzy złożyli dokumenty, zrezygnowało ze starania się o wsparcie. Części wniosków odrzucono ze względów formalnych - dodała Wojtyś.

W podpisanych już umowach, rolnicy wskazywali termin wypłaty pieniędzy, który zależy m.in. od czasu i etapów realizacji inwestycji w poszczególnych gospodarstwach. Agencja wypłaca pieniądze po realizacji przedsięwzięć, rolnicy otrzymują zwrot 90 proc. kosztów inwestycji.

O wsparcie mogli wystąpić rolnicy, w których gospodarstwach komisja powołana przez wojewodę oszacowała wcześniej straty i wyniosły one co najmniej 30 proc. w uprawach oraz 10 tys. zł - w majątku trwałym: budynkach i maszynach rolniczych. Wsparcie można było otrzymać na inwestycje, w których koszty przekroczą 10 tys. zł.

W 2010 r. i na początku 2011 r. pomoc dotyczyła poszkodowanych przez powódź i w wyniku osunięć ziemi. Nabór przeprowadzony latem 2011 r., poszerzono o straty poniesione w wyniku takich zdarzeń losowych jak: przymrozki, wymarznięcia, susza, ulewne deszcze, huragan, grad, lawiny czy uderzenie pioruna.

90 proc. starających się o wsparcie w Świętokrzyskiem stanowili rolnicy z powiatu sandomierskiego, głównie sadownicy, także producenci warzyw.

W 2010 r. podczas powodzi, woda z Wisły i Opatówki podtopiła ok. 35 proc. terenów w podsandomierskiej gminie Dwikozy. W powodzi ucierpiały głównie małe, dwu-trzy hektarowe gospodarstwa, gdzie w tunelach foliowych uprawiono warzywa: pomidory, ogórki, sałatę, kalafiory i kapustę.

Te same tereny ucierpiały po ulewie w lipcu 2011 r. Dodatkowo zniszczone zostały uprawy - m. in. sady owocowe - w gminach Samborzec i Koprzywnica.