Wnioski składa się w biurze powiatowym, które przyjęło wniosek o przyznanie pomocy. Jeśli rolnik nie złoży wniosku do 15 maja, może to zrobić jeszcze do 11 czerwca 2012 roku, ale wtedy za każdy dzień roboczy opóźnienia należna kwota zostanie obniżona o 1 proc.

Rolnicy, którzy skorzystali z tego samego działania w ramach PROW 2004-2006, złożą wnioski kontynuacyjne od 1 czerwca do 16 lipca 2012 r.