W 2011 r. ARiMR przyjęła ponad 700 tys. wniosków o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności rolniczej na obszarach górskich i terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW). Realizację tych dopłat Agencja rozpoczęła od 17 października, a do 14 grudnia, na konta bankowe ponad 564 tys. rolników przekazano 943 miliony złotych.

ARiMR ma na realizację tych dopłat 1,3 miliarda złotych. Agencja planuje, że jeszcze do końca tego roku suma wypłat z tytułu ONW osiągnie miliard złotych, a pozostałe 300 milionów zł. trafi do rolników na początku przyszłego roku.