Przypominamy: od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych) wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami), stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego od  1  sierpnia  2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

Pieniądze wypłacane będą od 1 do 30 kwietnia 2020 r.

Stawki zwrotu takie jak w ubiegłym roku: limit to 100,00 zł* ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Więcej: Zwrot akcyzy w 2020 roku bez zmian

Kolejna tura przyjmowania wniosków rozpocznie się 3 sierpnia 2020 r i potrwa do 31 sierpnia 2020 r., będzie dotyczyła faktur wydanych od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.