Stawki wsparcia w ramach tych pakietów były niższe niż wynikające z kalkulacji płatności – nie odnotowywano wzrostu powierzchni z tych pakietów.

Dotyczy to pakietów: 1. Uprawy rolnicze w okresie konwersji, 7.  Uprawy rolnicze po okresie konwersji, 5. Uprawy paszowe na gruntach ornych w okresie konwersji, 11. Uprawy paszowe na gruntach ornych po okresie konwersji, 6. Trwałe użytki zielone w okresie konwersji i 12. Trwałe użytki zielone po okresie konwersji.

Zmiana ma dotyczyć ok. 18 tys. rolników. Limit na to działanie PROW wynosi 700 mln euro i nie będzie zwiększony.

Wysokość stawek zainteresowani znajdą w załączniku 2 dołączonego projektu rozporządzenia.

Ponadto zmiany dotyczą sankcjonowania uchybień dotyczących uzupełnienia lub poprawienia zawartości planu działalności ekologicznej w odpowiednim terminie.

Uprawa „arcydzięgla litwora” ma być możliwa również jako rośliny jednorocznej w ramach Pakietów 3 i 9.

Projekt w załączniku.