Wizyta Hervé Gaymard i André Chasaigne jest częścią misji studyjnej na temat Wspólnej Polityki Rolnej przed objęciem przez Francję Prezydencji w Unii Europejskiej.

Strona francuska zainteresowana była wpływem WPR na polskie rolnictwo oraz naszym stanowiskiem na temat najważniejszych aktualnych zagadnień będących przedmiotem dyskusji na forum Unii Europejskiej.

W trakcie rozmów podnoszone były kwestie związane z koniecznością uwzględniania globalnego kontekstu funkcjonowania polityki rolnej, w tym rosnącego zapotrzebowania na żywność.

Zwrócono uwagę na konieczność utrzymania Wspólnej Polityki Rolnej uwzględniając jednocześnie potrzebę lepszego jej ukierunkowania na instrumenty służące osiąganiu celów takich, jak zapewnienie zdrowej i wysokiej jakości żywności, ochrony środowiska oraz utrzymania konkurencyjności sektora rolnego, przy maksymalnym uproszczeniu tych instrumentów tak, aby ułatwić sytuację rolników, a nie ją utrudniać poprzez nakładanie coraz to nowych, administracyjnych barier.

Źródło: MRiRW