- Przedstawiony przez KE budżet unijny na lata 2021-2027 w relacji do PKB jest na takim samym poziomie jak w poprzedniej perspektywie, ale obliczyliśmy, że cięcia na dwa najważniejsze dla Polski programy, czyli na Politykę Spójności i Wspólną Politykę Rolną, mogą być większe niż wynikało to z przedstawionych 2 maja informacji KE - powiedział w piątek w Pulsie Trójki minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Oświadczył, że z ministerialnych wyliczeń wynika, że w przypadku Polityki Spójności możemy dostać nie o 7 proc., ale o 10 proc. mniej. Natomiast jeśli chodzi o WPR, to środki dla Polski mogą zostać zmniejszone o 15 proc., a nie, o 5 proc.

Zaznaczył, że choć w Polsce znacząco wzrosło PKB na mieszkańca, to wynosi ono 68 proc. średniej w UE, a nasz kraj "jest piątym najbiedniejszym krajem" Wspólnoty. Dodał też, że "chyba żaden z krajów nie jest zadowolony" z wstępnych propozycji KE. - Węgrzy twierdzą, że przedstawiony budżet jest nie do zaakceptowania, a płatnicy netto (czyli kraje, które wpłacają więcej do unijnego budżetu aniżeli z niego otrzymują), uważają, że jest zbyt szczodry - powiedział Kwieciński.