Jak informuje ARiMR, Polska jest liderem, jeśli chodzi o rozdysponowanie środków z PROW. Na konta rolników trafiło 32 mld zł.

Na drugim miejscu są Niemcy – w przeliczeniu na złotówki wypłacono tam ok. 2,8 mld zł mniej, a we Francji wypłaty były niższe o ok. 4 mld zł.

Obecnie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, którego całkowity budżet wynosi ok. 70  miliardów złotych, już ponad 90 proc. środków zostało zagospodarowanych – informuje ARiMR.

Oprócz wypłacenia rolnikom i przedsiębiorcom ponad 32 mld złotych, część zagospodarowanych pieniędzy jest zaplanowana do wypłaty w ramach przyjętych przez ARiMR zobowiązań wieloletnich, które wynikają z umów zawartych przez Agencję. Dotyczy to np. wypłacania przyznanych w ubiegłych latach "Rent strukturalnych" czy corocznych dopłat do zalesień. Kolejne środki finansowe muszą być zaplanowane na przeprowadzenie naborów wniosków w przyszłych latach, z takich działań jak "Program rolnośrodowiskowy" czy dopłat z tytułu ONW, a także na płatności związane z kończeniem inwestycji realizowanych przez rolników i przedsiębiorców. Te płatności nastąpią po całkowitym zakończeniu inwestycji, zgłoszeniu wniosków o płatność oraz dokonaniu przez Agencję oceny zgodności inwestycji z podpisanymi umowami.

Z PROW na lata 2007-2013 ARiMR ma jeszcze do rozdysponowania, w nowych naborach wniosków, około 10 miliardów złotych. Agencja obsługuje w całości 16 tzw. działań  znajdujących się w PROW 2007-2013  i ma na ten cel  prawie 13,7 miliarda euro. Natomiast rozdzieleniem pozostałej części środków, z 8 działań z tego programu, w ramach tak zwanych zadań delegowanych, zajmują się samorządy wojewódzkie, Agencja Rynku Rolnego i Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA). W ramach tych działań do rozdysponowania jest w sumie 3,5 miliarda euro.

Zainteresowanie otrzymaniem pomocy finansowej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 od początku było bardzo duże, a ostatnio jeszcze bardziej się zwiększyło, ponieważ beneficjenci wiedzą, że do rozdzielenia zostało już niewiele środków, a następne pojawią się zapewne dopiero w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Agencja przewiduje, że realizacja PROW „zakończy się sukcesem” i rozdysponowane będą wszystkie środki.