Przedstawiciel NIK poinformował w sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, że dokonano oceny wykorzystania środków dostępnych w budżecie unijnym na lata 2007-2013.

Środki dostępne w ramach PROW i Programu Operacyjnego Ryby będą wykorzystane w pełni.

- Biorąc pod uwagę poziom wykorzystania środków na PROW, nie widzimy szczególnych zagrożeń dla pełnej realizacji przyznanych limitów – ocenił Waldemar Wojnicz. - Według stanu na 31 grudnia 2012 r. kwota pomocy, o którą wnioskowali beneficjenci programu, oraz kwota wynikająca z zawartych umów i wydanych decyzji wyniosły odpowiednio 108 proc. i prawie 82 proc. zaplanowanych kwot. W ramach realizacji Programu Operacyjnego Ryby kwota pomocy, o którą wnioskowali beneficjenci programu, oraz kwota wynikająca z zawartych umów i wydanych decyzji, według stanu na 31 grudnia 2012 r., wyniosły odpowiednio 156 proc. i 70 proc. zaplanowanych kwot. Oprócz wydatków programowych resort rolnictwa i rozwoju wsi w 2012 r. przeznaczył na płatności dotyczące systemów wsparcia bezpośredniego i pozostałych mechanizmów WPR łącznie 13.100.000 tys. zł. Jak co roku przypominamy o potrzebie bieżącego monitorowania i sprawdzania prawidłowości udzielonej pomocy. Prawo przeprowadzania kontroli w każdym jednostkowym przypadku w pięcioletnim okresie mają też organy kontrolne Polski i UE, co, przy niewłaściwym wykorzystaniu zwiększa prawdopodobieństwo zwrotu środków do UE.