W ramach PROW dofinansowanie do inwestycji w rolnictwie przewidziane jest w dwóch działaniach: "Ułatwianie startu młodym rolnikom" oraz "Modernizacja gospodarstw rolnych". Z tego pierwszego młody rolnik (do 40 lat) może dostać fundusze na modernizację gospodarstwa w formie jednorazowej premii w wysokości 75 tys. zł.

Do końca grudnia 2011 przyznano premie w łącznej wysokości 1,6 mld zł dla prawie 23,5 tys. osób z 2 072 gmin. Najwięcej z nich ma gospodarstwa w województwie mazowieckim (4 405) oraz w wielkopolskim (4 405) - wynika z danych resortu rolnictwa.

Z pomocy z drugiego działania mogą skorzystać pozostali rolnicy, ale też spółki, które chcą unowocześnić swoją produkcję. Pomoc skierowana była przede wszystkim do gospodarstw mlecznych w związku z planami Komisji Europejskiej dotyczącymi zniesienia limitowania produkcji mleka w 2015 r.

Wsparcie to ma charakter refundacji części wydatków na dany projekt. Maksymalnie na jedno gospodarstwo rolne można dostać 300 tys. zł.

Do końca grudnia 2011 podpisano 43 675 umów na ponad 6 mld zł z producentami rolnymi zamieszkującymi na terenie 2 152 gmin (łącznie w Polsce jest 2 479 gmin, w tym 2 173 wiejskich i miejsko-wiejskich). Średnia wartość zakontraktowanych środków w jednej gminie wyniosła 2,8 mln zł.

Najwięcej pieniędzy trafiło do beneficjentów w województwie wielkopolskim (ponad 965 mln zł) oraz mazowieckim (940 mln zł).

Jak wynika z analizy przeprowadzonej w resorcie rolnictwa, ponad 37 proc. środków dostały gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka, jedna czwarta środków trafiła do gospodarstw nastawionych na produkcją roślinną, a ponad 11 proc. - do rolników prowadzących chów trzody chlewnej.

Co trzeci producent mleka korzystający z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" posiada gospodarstwo od 20 do 30 ha (średnio 24,7 ha). Spośród gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych 23 proc. znajduje się w grupie obszarowej od 50 do 100 ha (średnio 71,6 ha). Zaś producenci trzody chlewnej najczęściej mają gospodarstwo 30 - 50 ha (średnio 38,2 ha).

Do końca ubiegłego roku zostało zrealizowanych ponad 31,5 tys. inwestycji (ok. 34 proc. planowanej liczby) w 28 tys. gospodarstwach. Wypłacone zostały ponad 4 mld zł. Pieniądze przeznaczone przede wszystkim na sprzęt i maszyny rolnicze, w tym na ciągniki, których kupiono 21,3 tys. sztuk.

Ponadto wybudowano lub zmodernizowano budynki gospodarcze (w tym 50 proc. stanowiły szklarnie, 28 proc. budynki inwentarskie). Powstały także nowe budynki do produkcji rolnej, zbiorniki na gnojówkę, drogi dojazdowe. Założone zostały plantacje wieloletnie na 5 tys. hektarów. Zakupiono ponad 500 komputerów.