Taką informację przekazał wczoraj minister rolnictwa Marek Sawicki.

Jak informuje ARiMR, wczoraj podczas spotkania w ARiMR Sawicki powiedział, że w ciągu najbliższych dwóch tygodni spodziewa się decyzji o przesunięciu środków na działania: "Modernizacja gospodarstw rolnych", "Odnowa i rozwój wsi" i " Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych". To pozwoli na objęcie pomocą większej liczby wnioskodawców, niż wynikało to z wcześniej przyznanych limitów finansowych na udzielenie takiej pomocy. 

Wydanie decyzji w tej sprawie opóźnia się. 

Poinformowano też o zamiarze powołania „zespołów konsultacyjnych”. „Mają one powstać w najbliższym czasie w każdym województwie w oparciu o pracowników terenowych Ośrodków Doradztwa Rolniczego – informuje ARiMR. - Idee tego przedsięwzięcia przedstawiła wiceminister Zofia Szalczyk. Chodzi o to, aby rolnik, który otrzymał wezwanie z ARiMR do uzupełnienia braków we wniosku i nie wie jak to zrobić, mógł udać się do miejscowego ODR i tam uzyskać pomoc od specjalistów.”