Jak informuje FAMMU FAPA, w rozporządzeniu nr 768/2011 oraz 769/2011 Komisja podała ostateczną wysokość pomocy dla unijnych producentów warzyw poszkodowanych w wyniku zakażeń bakterią E.coli. Komisja Europejska potwierdziła w rozporządzeniu nr 768/2011, iż ogółem wydatki Unii na wspomniany cel wyniosą 227 000 000 EUR i w całości sfinansowane zostaną przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG). Natomiast w rozporządzeniu 769/2011 Komisja ustanowiła współczynnik przydziału omawianych środków finansowych, który wyniesie 100 proc., tym samym wszyscy producenci, którzy złożyli wnioski o dofinansowanie, otrzymają wsparcie w kwocie 100 proc. równej tej wnioskowanej. 

Oznacza to, że może już nastąpić wypłata należności, która potrwa najpóźniej do 15 października 2011 r.