Poseł Jakub Rutnicki, Platforma Obywatelska, wskazał, że na terenie Wielkopolski zabrakło środków na wspieranie mikroprzedsiębiorstw.

- Jako poseł z Wielkopolski chciałbym zapytać o kwestie dotyczące PROW-u – zwrócił się do wiceministra Kazimierza Plocke. - Jest tam duże zainteresowanie, także ze strony rolników, jeżeli chodzi o mikroprzedsiębiorstwa. Często liczba składanych wniosków przekracza wielokrotnie możliwości finansowe, ale czasami w innych województwach sytuacja wygląda inaczej. Czy w perspektywie czasu będzie szansa, żeby ewentualnie przesuwać te środki tam, gdzie jest największe zainteresowanie?

Wiceminister Plocke uznał, że Wielkopolska byłaby w stanie wykorzystać wszystkie przewidziane na ten cel środki, ale rząd przyjrzy się sprawie alokacji dostępnych jeszcze pieniędzy i dokona możliwych przesunięć:

- Co do spraw związanych z działaniem proinwestycyjnym w zakresie mikroprzedsiębiorstw chcę zwrócić uwagę, że Wielkopolska to region, który, praktycznie rzecz biorąc, jest w stanie wykorzystać wszystkie środki, które są podzielone na poszczególne regiony. Natomiast kłopot jest dzisiaj taki, że rzeczywiście mamy podział, który wynika z określonego modelu. Na podstawie rozporządzenia natomiast będziemy tę kwestię też chcieli monitorować. Wszędzie tam, gdzie będzie możliwość jeszcze przesunięcia środków i skierowania ich do tych regionów, gdzie są potrzeby, takie działania zostaną podjęte. Tak jak powiedziałem, środki na poszczególne działania zostały podzielone na regiony według określonych zasad i to na dzisiaj, można powiedzieć, wyczerpuje sprawy, które były przedmiotem naszej debaty. Podsumowując, chcę stwierdzić, że rząd i agencja restrukturyzacji uczynią wszystko, ażeby do końca 2013 r. środki, które są w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, zostały zakontraktowane i wydatkowane w 100 proc.