Podczas obrad sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi wiceminister Dombrowski podkreślił, że rolnicy decydujący się na uprawę roślin strączkowych mogą liczyć na znaczne dopłaty:

- Z wyliczeń, których dokonaliśmy tutaj naprędce wynika, że całkowita dopłata do jednego hektara takich upraw będzie się kształtować w przyszłym roku na poziomie 1500 zł, więc nie jest to kwota tylko tych 100 euro, czy 150, jak dzisiaj oceniamy, ale również jednolita płatność obszarowa 178 euro, uzupełniająca płatność obszarowa 51 euro, no i ta płatność 100 czy 150 euro. Nie wspominam o nasiennej, bo to jest kolejne 160 zł, czyli to będzie ponad 1500 zł na jeden hektar. Czyli jest to już konkretna kwota.

Wiceminister nie wykluczył też postulowanej przez posłów możliwości znakowania produkcji prowadzonej bez GMO. Może to być proponowane po zakończeniu programu „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”.

- Natomiast jeszcze jedna kwestia, dotycząca już konkretnej produkcji bez GMO i możliwości znakowania – mówił wiceminister. -  Tutaj możemy pójść – jest to możliwe – by pójść w procedurę certyfikacji. Oczywiście myślę, że wiele odpowiedzi padnie po wynikach tego projektu. Mieliśmy tutaj wiele pytań, na które będziemy mieli odpowiedź po zakończeniu projektu czy też w trakcie jego realizacji, ale nie po pierwszym roku. Myślę, że w kolejnych latach.