Środki z PROW mają służyć poprawie gospodarowania m.in. przez wprowadzenie nowych metod hodowli zwierząt i uprawy roślin, a także nowych technologii, które to umożliwiają.

- Mamy ogromny problem z PROW. W wydaniu rządowym jest on absolutnie nie do zaakceptowania przez zachodniopomorskich rolników - powiedział w środę 19 lutego dziennikarzom prezes Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej Julian Sierpiński.

Jak mówił, efektem wprowadzenia PROW będzie to, że 70 proc. zachodniopomorskich rolników zrezygnuje z programów rolnośrodowiskowych oraz ekologicznych i nie będzie mogło skorzystać z programu modernizacji gospodarstw, bo nie będzie to dla nich opłacalne.

Rolnicy twierdzą, że PROW jest korzystny dla małych gospodarstw rolnych, a w Zachodniopomorskiem funkcjonują większe gospodarstwa niż w innych częściach kraju. Ich zdaniem, podział środków jest krzywdzący dla tych większych gospodarstw.

Szef kółek rolniczych w Zachodniopomorskiem Jan Kozak powiedział, że w obecnej formie programy rolnośrodowiskowe obejmą jedynie małe gospodarstwa w województwie, czyli około 12 proc. wszystkich gospodarstw. Większe nie skorzystają - dodał.

Kozak powiedział, że korzystniejszy byłby przydział środków na modernizację gospodarstw, uwzględniający liczbę uprawianych hektarów, i podwyższenie kryterium dostępu do wsparcia tak, by mogły korzystać z niego gospodarstwa uzyskujące roczny przychód w wysokości nie do 100 tys. euro, ale do 300 tys. euro.

Zdaniem Kozaka, podział środków z PROW na modernizację gospodarstw jest niesprawiedliwy dla zachodniopomorskiego rolnika. Zachodniopomorskim gospodarzom przyznano na modernizację gospodarstw 2,67 proc. krajowej puli na ten cel, podczas gdy wielkopolskim rolnikom aż 15,68 proc. - dodał Kozak.

Zachodniopomorskie ma uzyskać z PROW 2014-2020 blisko 126,4 mln euro, z czego prawie 74,9 mln euro przeznaczono na modernizację gospodarstw, a prawie 8,2 mln euro na pomoc małym gospodarstwom.

PROW 2014-2020 to 13,5 mld euro przeznaczone na uzupełnienie płatności bezpośrednich, czyli dopłat do posiadanego przez rolnika areału, na które przeznaczono 23,5 mld euro.

W ramach PROW przewidziane jest m.in. wsparcie modernizacji gospodarstw o powierzchni do 300 ha, restrukturyzacji małych gospodarstw rolnych (do 10-11 ha), premie dla rozpoczynających działalność rolniczą gospodarzy, którzy nie ukończyli 40. roku życia, pomoc dla spółek wodnych i wsparcie dla rolnictwa ekologicznego.