- 26 kwietnia był ostatnim dniem przyjmowania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw". Nabór wniosków, rozpoczął się 15 kwietnia i został przeprowadzony w 15 województwach, poza Wielkopolską. W tym czasie do Agencji zgłosiło się 5700 zainteresowanych, którzy ubiegają się o przyznanie im 1,167 mld zł wsparcia - podała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ostateczna liczba złożonych wniosków i wynikająca z nich kwota pomocy będzie z całą pewnością wyższa, ponieważ część osób zainteresowanych takim wsparciem wysłał swoje wnioski rejestrowaną przesyłką pocztową i minie kilka dni, zanim trafią one do ARiMR. Limit środków na takie wsparcie w tegorocznym naborze wynosi ok. 2 mld zł - podaje Agencja.

Natomiast, 23 kwietnia 2013 r. zakończyło się przyjmowanie wniosków o przyznanie pomocy na "Modernizację gospodarstw rolnych". Nabór ten prowadzony był przez ARiMR od 27 marca br. w ośmiu województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim.

- Rolnicy z tych terenów złożyli w swoich oddziałach regionalnych w tym czasie 9591 wniosków, w których ubiegają się o przyznanie im 1,576 mld zł wsparcia. Dostępna pula środków na taką pomoc wynosi ok. 537 mln zł. Liczba złożonych wniosków, jak i wynikająca z nich kwota pomocy zwiększą się zapewne, bowiem część rolników zdecydowała się na wysłanie swoich wniosków za pośrednictwem poczty i minie trochę czasu, zanim wszystkie one dotrą do ARiMR - podano.