Sześć województw: lubuskie, opolskie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie zakończyło 17 stycznia br. przyjmowanie wniosków o taką pomoc. O przyznawaniu pomocy nie będzie decydowała kolejność składania wniosków lecz liczba punktów przyznanych poszczególnym operacjom zgodnie z kryteriami wyboru określonymi w znowelizowanym rozporządzeniu MRiRW dotyczącym działania "Modernizacja gospodarstw rolnych".

Dotychczas w ramach tegorocznego naboru, w Oddziałach Regionalnych ARiMR, zrejestrowano powyżej 24 tys. wniosków o przyznanie takiego wsparcia na łączną kwotę ponad 3,58 miliarda zł

Do wykorzystania w styczniowym naborze wniosków o przyznanie pomocy z działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" przewidziano łącznie ok. 2,44 miliarda złotych. (m)