O wsparcie z programu zalesiania mogą ubiegać się rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie i zamierzają posadzić drzewka na gruntach, których są właścicielami lub współwłaścicielami.

Najmniejsza działka jaką można przeznaczyć pod zalesianie to co najmniej pół ha, a jej szerokość nie może być mniejsza niż 20 metrów. Ten ostatni wymóg nie obowiązuje tylko w przypadku, gdy działka graniczy z lasem.

Franciszek Kadzik, ARiMR: - nabór wniosków na zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do 31 lipca.

Za rezygnację z dochodów z produkcji rolniczej przysługują trzy rodzaje płatności.

Pierwsza to tak zwane wsparcie zalesieniowe, czyli zwrot kosztów posadzenia drzewek. Jest to od przeszło 4 i pół do ponad 6 tys. zł na ha.

Drugi rodzaj płatności to premia pielęgnacyjna wypłacana przez pięć lat. Wynosi ona od prawie tysiąca do ponad 1300 zł na ha rocznie. Przez piętnaście lat wypłacana jest premia zalesieniowa, czyli ponad 1500 zł na ha rocznie.

Dwie pierwsze płatności przysługują równocześnie, wtedy gdy pod zalesianie przeznaczono na przykład ugory.

Franciszek Kadzik, ARiMR: - nie ma natomiast premii zalesieniowej, ponieważ są to grunty inne niż rolne i rolnik nie traci żadnych dochodów za przekształcenie gruntów w leśne.

Z programu zalesiania nie mogą natomiast skorzystać rolnicy, którzy mają ziemię na obszarach NATURA 2000. Na to działanie do 2013 r. jest do rozdysponowania ponad 650 mln euro.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes