W związku z suszą, która dotknęła w tym roku wiele państw UE, Komisja Europejska dopuściła możliwość wypłaty tytułem zaliczek 70 proc. należności w Belgii, Republice Czeskiej, Irlandii, Grecji, Francji, Chorwacji, we Włoszech, na Łotwie, Litwie, w Luksemburgu, na Węgrzech, w Polsce, Portugalii, Rumunii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie. Polska wypłaci zaliczki na płatności bezpośrednie w tej właśnie maksymalnej wysokości i w najwcześniejszym możliwym terminie – tj. od 16 października 2018 r., na całym obszarze kraju.

 „Przy kalkulacji kwoty zaliczki będzie brana pod uwagę powierzchnia gruntów albo liczba zwierząt stwierdzona w ramach kontroli przeprowadzonych na podstawie art. 74 ust. 1-3 rozporządzenia nr 1306/2013 (tj. kontroli administracyjnych oraz – w przypadku wytypowanych gospodarstw – również kontroli na miejscu) jako spełniająca warunki do przyznania danej płatności” – zaznaczono.

Jak podano w uzasadnieniu, „Uwzględniono przy tym możliwości finansowe budżetu państwa w zakresie prefinansowania zaliczek na poczet płatności ostatecznie finansowanych z budżetu unijnego (tj. zaliczek na poczet: jednolitej płatności obszarowej, płatności za zazielenienie, płatności dla młodych rolników, płatności dodatkowej, płatności do krów, płatności do bydła, płatności do owiec, płatności do kóz, płatności do roślin pastewnych, płatności do roślin strączkowych na ziarno, płatności do buraków cukrowych, płatności do ziemniaków skrobiowych, płatności do pomidorów, płatności do truskawek, płatności do chmielu, płatności do lnu, płatności do konopi włóknistych oraz wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw) oraz finansowania zaliczek na poczet przejściowego wsparcia krajowego (tj. płatności niezwiązanej do tytoniu). Zaliczki na poczet płatności bezpośrednich będą wypłacane wyłącznie w ramach limitu wydatków zaplanowanych na ten cel w ustawie budżetowej na 2018 r.”

W ocenie skutków regulacji wyliczono, że projekt dotyczy ok. 1, 35 mln beneficjentów. Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2018 r. pochłonie nie więcej niż 2 387,84 mln EUR (70%×3 411,2 mln EUR*) środków unijnych i nie więcej niż 20,23 mln EUR (70%×28,9 mln EUR**) środków krajowych, czyli łącznie nie więcej niż 2 408,07 mln EUR – podano. Środki (z wyjątkiem przejściowego wsparcia krajowego do tytoniu, które stanowi mniej niż 1% całkowitej kwoty zaliczek) podlegają w całości refundacji z budżetu Unii Europejskiej. Następuje to po ok. 2 miesiącach od wypłaty środków.

Po raz pierwszy 70-proc. zaliczki zostały wypłacone w 2016 roku. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada.

Projekt w załączniku.

ARiMR wciąż nie podaje, ile osób i o jakie płatności wnioskowało w tym roku. Stawki dopłat są określane po ustaleniu kursu euro do dopłat, co następuje w ostatnim roboczym dniu września.