Posłowie PiS przy okazji zmiany ustawy o płatnościach bezpośrednich próbowali doprowadzić do przyjęcia poprawek, umożliwiających wypłatę zaliczki w wysokości 50 proc. do 15 września danego roku. Rząd negatywnie zaopiniował tę propozycję. Ponieważ najpierw argumentowano, że podana data jest niemożliwa do realizacji, rozważano możliwość autopoprawki, zmieniającej datę na 30 października. To też uznano jednak za propozycję nie do przyjęcia.

- Możliwość wypłaty zaliczek istnieje (…) od 16 października – powiedział wiceminister Plocke. - Chcę też zwrócić państwa uwagę, że płatności ONW realizujemy od kilku lat od 16 października, a płatności bezpośrednie od 1 grudnia.

Zdaniem wiceministra przyjmowanie zmian w ustawie, mających ułatwić wypłatę zaliczek jest w ogóle zbędne:
- Te terminy zostały ustalone i są przyjęte w kalendarzu płatności, więc zmiana w tej chwili i ustalanie dla Polski nowych terminów wydaje się dziś nieuzasadnione. Dlatego też wyjaśniamy sprawę, że art. 37 ustawy o płatności też daje taką możliwość. Ministerstwo jest przygotowane do wypłaty zaliczek, natomiast według tych zasad i tych, które są zgodne z przepisami Unii Europejskiej.

Wiceminister przedstawił plan działań, jakie trzeba podjąć, aby wypłacić zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich:
- Art. 29 rozporządzenia wykonawczego Komisji Europejskiej mówi, że państwo członkowskie może wystąpić do Komisji Europejskiej, ale z uzasadnionym wnioskiem, kiedy już jest stan nadzwyczajny. Natomiast nie można występować z wnioskiem, że my chcemy, bo może wystąpić jakiś stan nadzwyczajny. Nie ma takiej możliwości. Nie ma takiej opcji i nie ma takiej procedury – mówił wiceminister Plocke. - W związku z tym, gdyby takie rozwiązanie było możliwe, to oczywiście, wystąpilibyśmy o to i rząd by taką procedurę podjął. Nie róbmy więc zmian tych procedur, które już obowiązują od wielu lat. Ponadto jest to kwestia jednego miesiąca. I tak stracilibyśmy dużo czasu, bo trzeba wystąpić z wnioskiem umotywowanym i pewnym. Dziś nie ma takich możliwości, żeby określić, jaki to jest stan.

Przewodniczący komisji rolnictwa, poseł Krzysztof Jurgiel (PiS) zapowiedział, że komisja wystąpi o przedstawienie dokładnej informacji o zasadach, warunkach i możliwościach uzyskania zaliczek.

O sprawie pisaliśmy wielokrotnie.

Polska nigdy nie wypłaciła zaliczek dopłat bezpośrednich.

Jeszcze w ubiegłym roku niektórzy twierdzili, że zaliczki są w ogóle niemożliwe.