Jak informuje ARiMR, od 16 października do 29 listopada 2019 r. wypłaciła zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich i płatności obszarowych PROW 2014–2020 w wysokości 10,8 mld zł.

Zaliczki z tytułu dopłat bezpośrednich trafiły do  1,253  mln beneficjentów; natomiast zaliczki z tytułu PROW 2014-2020  otrzymało 648 tys. beneficjentów.

Jak informowała wcześniej agencja, w roku 2019 maksymalna koperta finansowa na realizację płatności bezpośrednich wynosi 15,2 mld zł. Zgodnie z przepisami krajowymi zaliczki wypłaca się w wysokości 70% należności.

Natomiast szacowana koperta finansowa na realizację płatności obszarowych PROW wynosi 2,79 mld zł, te zaliczki wypłaca się w wysokości 85% stawki płatności.

Jak z tego wynika, gdyby zaliczki zrealizowano dla wszystkich (a wypłata zaliczek obu płatności wymagała kontroli administracyjnej, ponadto zaliczki płatności bezpośrednich nie były wypłacane też rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu), tylko tytułem samych zaliczek płatności bezpośrednich przekazano by rolnikom tyle, ile przekazano łącznie tytułem zaliczek płatności bezpośrednich i obszarowych.

O płatności bezpośrednie ubiega się ok. 1,317 mln rolników., a o obszarowe wnioskuje ok. 975 tys. rolników. Zatem zaliczek płatności bezpośrednich nie otrzymało 0,64 mln rolników, a obszarowych 327 tys. Czy wobec tego aż tylu rolników powinno spodziewać się kontroli?

Czekamy na dokładniejsze informacje na ten temat od agencji.

Agencja podała też, że w grudniu br. planuje zrealizowanie płatności obszarowych końcowych w wysokości 239 mln zł.

Zatem po raz kolejny można powiedzieć, że zrealizowane zaliczki są zamiast pełnych dopłat płaconych zwykle do końca roku kalendarzowego.

Więcej:

Zaliczki dopłat były w tym roku znów zamiast samych dopłat?