I tym razem okazało się jednak, że zaliczki, możliwe dla rolnika na Zachodzie Europy, w naszym kraju są za trudne do realizacji.

Minister rolnictwa Marek Sawicki uznał też, że propozycja z punktu widzenia budżetu unijnego jest  niemożliwa.

W informacji przekazanej posłom z upoważnienia Ministra Spraw Zagranicznych przez Jana Borkowskiego, sekretarza stanu, czytamy jednak, że zgłoszone poprawki „nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej”: Zgłoszone poprawki zmierzają do tego, aby na poziomie ustawowym określić termin i wysokość wypłat zaliczkowych oraz zobowiązać ministra właściwego do spraw rolnictwa do wystąpienia do Komisji Europejskiej o upoważnienie do ich dokonania w 2012 r. w trybie art. 141 ust. 2 rozporządzenia nr 73/2009. Nawet w przypadku przyjęcia tych poprawek zaliczkowe wypłaty będą jednak dokonywane po uzyskaniu upoważnienia Komisji Europejskiej i zgodnie z warunkami określanymi w tym upoważnieniu.

W głosowaniu nad poprawką wzięło udział 381 posłów. Za głosowało 163, przeciw – 217, wstrzymał się 1 poseł.

O sprawie pisaliśmy już wielokrotnie, w ubiegłym roku. (Zobacz: Zaliczki dopłat możliwe, choć trudne oraz Inne przepisy dla polskich rolników?)