Komitet poparł propozycję Komisji Europejskiej, aby umożliwić wszystkim państwom członkowskim wypłatę zaliczek na dopłaty bezpośrednie w wysokości 50 proc. oraz 80 proc. w przypadku dopłat do wołowiny i cielęciny za rok 2012 w terminie wcześniejszym niż zwykle ze względu na nadzwyczajne okoliczności spowodowane trwającym kryzysem finansowym i niekorzystnymi warunkami klimatycznymi. Kraje członkowskie mogą rozpocząć wypłaty od 16 października, a nie od 1 grudnia.

Do tej pory 10 krajów członkowskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Niemcy, Litwa, Węgry, Francja, Łotwa, Rumunia oraz Irlandia) oficjalnie zwróciło się o możliwość wcześniejszego wypłacania zaliczek dopłat bezpośrednich.

W osobnym głosowaniu, Komitet zaakceptował wyjątkowe odstępstwo dla rolników z północnych regionów Włoch:  Emilia Romania, Lombardia i Veneto, dotkniętych przez trzęsienie ziemi pod koniec maja. Pozwoli to na wypłatę 50 proc. zaliczek dopłat bezpośrednich od 1 sierpnia  rolnikom w 113 gminach dotkniętych kataklizmem oraz producentom mleka, którzy regularnie dostarczają swoje mleko do centrów magazynowych położonych w tych gminach – limit dla zaliczek wypłacanych przed 16 października to 40,000,000 euro.

Zobacz więcej: Zaliczki dopłat bezpośrednich możemy wypłacać