Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wylicza codziennie, ile zaliczek dopłat przesłała już na konta rolników. Wczoraj podała, że do wtorku 23 października przekazała 1,2 mld zł na konta 436 tys. rolników, a także wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 254 mln zł.

Oznacza to wzrost zaliczek od poprzedniego dnia, kiedy to informowano o przekazaniu 964 mln zł, o ok. 250 mln zł.

Więcej: Prawie miliard zł z tytułu zaliczek dopłat jest na kontach rolników

Czy to dużo? Do przekazania do końca listopada jest 10 mld zł.

W ubiegłym roku do 27 października Agencja przekazała w ramach płatności zaliczek dopłat bezpośrednich na konta bankowe 704 tys. rolników 3,15 mld zł. Do 25 października 2017 r. ARiMR wypłaciła w ramach płatności obszarowych należnych z PROW za 2017 r. łącznie 130,34 mln zł.

Więcej: ARiMR: Na kontach rolników ponad 3 mld zł z dopłat

W 2016 roku natomiast agencja planowała do końca października  przelać na konta rolników 3 mld zł, a w ciągu pierwszych 10 dni wypłaciła blisko 2,6 mld zł zaliczek.

Więcej: ARiMR wypłaci w październiku 3 mld zaliczek na dopłaty bezpośrednie

A więc trudno mówić, że mamy w tym roku rekordowe tempo wypłaty zaliczek i płatności obszarowych z II filara, skoro nawet łącznie z obu tytułów przekazano mniej niż 1,5 mld zł.

Sytuacja tegoroczna jest specyficzna – agencja wypłaca jednocześnie pomoc po suszy. "Ponad 535 mln zł trafiło już na konta rolników w ramach wypłaty rekompensat za straty spowodowane tegoroczną suszą" – podano wczoraj.

Jeśli nawet dodać do tego jeszcze 3,38 mln zł wypłacone po suszy rybakom, i tak nie mamy - nawet sumując całą przekazaną pomoc i zaliczki oraz płatności z II filara - 3 mld zł na kontach rolników.

Czy będziemy mieć do końca tygodnia?

Czekamy na kolejne informacje ARiMR o stanie wypłat.