Do wypłaty pozostaje więc jeszcze ok. 3,73 mld zł, agencja zakończy wypłatę zaliczek do końca listopada.

W poprzedniej informacji podano, że do 5 listopada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekazała na konta 907 tys. rolników 4,5 mld zł.

Więcej: 5 mld zł dopłat na kontach

Jesteśmy więc w połowie okresu wypłacania zaliczek i znacznie ponad połowa kwoty należnej z tego tytułu trafiła już do rolników. Nic nie wskazuje więc na to, że wypłata zaliczek mogłaby nie nastąpić zgodnie z zamierzeniami. Przypomnijmy, że o dopłaty ubiega się 1,3 mln rolników. Do końca listopada otrzymają oni ok. 10 mld zł w formie zaliczek z ogólnej puli 14,8 mld zł przeznaczonych na dopłaty bezpośrednie.

W ostatnim dniu października pytaliśmy w ARiMR o szczegóły wypłat: jak wygląda stan wypłaty zaliczek w poszczególnych województwach, dla określonych wielkości gospodarstw (np. w przedziale do 10 ha, do 30 ha, do 100 ha, do 300 ha, powyżej), na obszarach ASF i objętych suszą?

Odpowiedzi nie ma.

I tym razem nie podano stanu wypłaty płatności po suszy. Ostatnia podawana informacja na ten temat głosi: "Do 29 października do ARiMR wpłynęło ok. 290 tys. wniosków na kwotę blisko 1,85 mld zł. Na konta rolników przelano łącznie 740 mln zł". Stan wypłaty tej pomocy nie zmieniłby się zatem od co najmniej dziesięciu dni.

Więcej: ARiMR wypłaca zaliczki dopłat bezpośrednich

Jak informuje ARiMR, realizuje także płatności z PROW 2014-2020. Dotychczas Agencja wypłaciła z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie 553 mln zł.

Więcej o tych płatnościach:

Ile jest w tym roku na płatności obszarowe z PROW?

Stawki tegorocznych dopłat:

Są stawki dopłat bezpośrednich za 2018 rok