Trzeba pomyśleć o spełnieniu wymogów zazielenienia, obowiązujących od początku 2015 r.

Już mając ponad 10 ha gruntów ornych, trzeba spełnić wymóg dywersyfikacji. Stawia on przed rolnikiem konieczność prowadzenia różnych upraw, w okresie od 15 maja do 15 lipca 2015 r. taki rolnik musi prowadzić minimum 2 różne uprawy, (a dla gospodarstw mających powyżej 30 ha – trzy) przy czym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75 proc. areału, (a dla mających ponad 30 ha - dwie uprawy główne łącznie nie mogą przekraczać 95 proc. areału).

Będzie to podległo sprawdzeniu przez organ kontrolny; w celu obliczenia udziału upraw rolnik może zadeklarować daną działkę tylko raz w danym roku składania wniosków.

Formy ozime i jare są traktowane jako odrębne uprawy, nawet jeżeli należą do tego samego rodzaju.