Praca nad WPR trwa. W ocenie MRiRW prezydencji rumuńskiej udało się poprawić niektóre elementy reformy WPR zaproponowane przez KE. Wiele obszarów wymaga jednak jeszcze dalszych prac i ustaleń – podano w informacji (całość w załączniku).

Trzy rozporządzenia przyjmie wkrótce PE – w tym przepisy dotyczące wsparcia z WPR, przygotowane na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie – mówił w podkomisji wiceminister Ryszard Zarudzki.

Prace nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi prowadzi natomiast premier i Ministerstwo Finansów. „Możemy być mile zaskoczeni” – oczekuje wiceminister Ryszard Zarudzki. Polska ma największą kwotę na II filar, chociaż obcięto fundusze wszystkim, to mamy najwięcej środków – podkreślał. Priorytetem jest wyrównanie płatności z I filara. Mamy na dopłaty bezpośrednie na starcie 1 proc. więcej, niż poprzednio – mówił wiceminister.

Aktualny stan negocjacji WPR niewiele odbiega więc od poprzednio przedstawianych. Wraca problem objęcia warunkowością małych gospodarstw, wprowadzony przez prezydencję rumuńską na ostatnim etapie prac, Polska będzie dążyć do powrotu do rozwiązań w zakresie wyłączenia małych gospodarstw zaproponowanego jeszcze przez prezydencję austriacką - podano.

Posiedzenie podkomisji skrócono, informacja nie wywołała żadnej dyskusji, kolejne posiedzenie podkomisji zapowiedziano na koniec sierpnia.