Rzecznik prasowa wojewody warmińsko-mazurskiego Edyta Wrotek poinformowała, że zasiłki mają być przyznane w ramach rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom.

- Będą to zasiłki losowe na cele edukacyjne w wysokości 1 tys. zł - dodała Wrotek i podkreśliła, że zasiłek taki będzie wypłacony tym uczniom, których rodziny otrzymały wcześniej zasiłek celowy do 6 tys. zł przyznawany w związku ze stratami poniesionymi w wyniku nawałnic lub innych zdarzeń atmosferycznych, w szczególności gradobicia lub powodzi.

W woj. warmińsko-mazurskim zasiłek taki ma trafić m.in. do 150 uczniów z Bisztynka, nad którym na początku lipca przeszło gradobicie. Kule wielkości kurzych jaj uszkodziły wówczas ponad 300 budynków w mieście.

Wrotek dodała, że z jej informacji wynika, iż podobna pomoc zostanie udzielona ok. 2,5 tys. uczniom w całej Polsce.