Dziś i jutro, jak poinformował wiceminister, odbywają się rozmowy z przedstawicielami Komisji Europejskiej w Ministerstwie Rolnictwa. Ministerstwo otrzymało już od Komisji uwagi o programamie i szykuje odpowiedzi, do których się ustosunkuje. A na podjęcie decyzji ma czas do lipca. Jeżeli nie nastąpi to w tym czasie, to decyzja będzie we wrześniu.

Dopiero wtedy, kiedy PROW zostanie zatwierdzony, zostanie wyznaczony termin składania wniosków. Ale już w maju resort chce zacząć przyjmowanie wniosków o pomoc grupom producenckim. Od czerwca będzie zaś można składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc dla młodych rolników oraz starać się o renty strukturalne. Najwcześniej od lipca Agencja będzie przyjmować wnioski o współfinansowanie inwestycji w gospodarstwach rolnych. W efekcie, wypłaty nastąpią w listopadzie-grudniu br.

Wiceminister uważa, że w tym roku rolnicy nie będą mogli ubiegać się o środki dla gospodarstw niskotowarowych.
Zasady przyznawania pieniędzy dla grup producenckich nie zmienią się w stosunku do zasad obowiązujących w latach 2004-2006. Grupy będą wspierane przez pierwszych pięć lat działalności. Np. w pierwszym i drugim roku funkcjonowania mogą otrzymać równowartość 5 proc. wartości sprzedanej produkcji rolnej, ale nie więcej niż 100 tys. euro. Pieniądze te mają pokrywać koszty organizacyjne grupy.
W przypadku pomocy dla młodych rolników nie ulega zmianie kwota, którą może otrzymać rolnik - 50 tys. zł. Nowością jest to, że będzie musiał on udokumentować, iż 50 proc. tej kwoty przeznaczył na inwestycje w gospodarstwie.

Obniżona będzie wysokość rent strukturalnych. Rolnik, który przekaże gospodarstwo następcy lub je sprzeda, otrzyma 150 proc. najniższej emerytury (ok. 900 zł). Renta ta może być zwiększona o 100 proc. (do ok. 1500 zł) jako dodatek na współmałżonka. KE chce, jak zaznaczył, aby wysokość rent była zróżnicowana; dlatego ministerstwo chce zaproponować zwiększenie tych kwot o 10 proc. w przypadku przekazania gospodarstwa powyżej 10 ha i zwiększenie renty o 5 proc., gdy gospodarstwo będzie przejmowane przez młodego rolnika (do 40 lat).

Wicepremier, minister rolnictwa Andrzej Lepper zauważył, że choć dla rolnictwa i wsi jest ponad 17,2 mld euro na lata 2007-2013, to tych środków nie jest dużo.

Najwięcej pieniędzy w PROW będzie przeznaczone na modernizację gospodarstw rolnych oraz inwestycje w przetwórstwie rolno- spożywczym.

Na inwestycje w gospodarstwach rolnych może być średnio rocznie ok. 1 mld zł - to jest bardzo niedużo, bo gdyby średnie wykorzystanie było takie jak dotychczas (108 tys. na gospodarstwo), to z tego działania będzie mogło skorzystać ok. 10 tys. beneficjentów, tj. ok. 1-2 proc. rolników - powiedział Lepper.

Źródło: Sejm