Jak złożyć taki wniosek, żeby zapewnić sobie dofinansowanie z PROW?

Nasz czytelnik miał kłopot już z ustaleniem w powiatowej ARiMR, czy do zbiornika elastycznego – jaki zamierzał kupić – będzie potrzebne pozwolenie na budowę, czy wystarczy zgłoszenie.

- Byłem i w agencji, i w starostwie i jednoznacznej odpowiedzi nie mam – mówił. Zapytaliśmy i my.

„Zgodnie z prawem budowlanym budowa zbiornika elastycznego na gnojowicę nie wymaga pozwolenia na budowę (art. 29 ust. 1), wymaga natomiast zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej, starostwo powiatowe (art. 30 ust. 1.).

Do wniosku o przyznanie pomocy w operacji typu <Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych>  wymagane jest dołączenie kopii ostatecznych pozwoleń, zezwoleń lub innych decyzji, których uzyskanie jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji inwestycji objętych operacją” – wyjaśniła agencja.

Kolejną trudnością okazało się… wydobycie atestu od firmy sprzedającej takie zbiorniki. Z jednej z takich firm nasz czytelnik atest otrzymał (po angielsku), ale wolałby skorzystać z innej oferty, lepszej cenowo.

- Słyszę wciąż, że jutro mi go nadeślą – mówi czytelnik. – Już nie wiem, czy go mają, czy też może nie zależy im na tej sprzedaży. Czekam. Wniosek złożyłem niekompletny, może coś się „jutro” wyjaśni.

Zauważmy, że zapowiadane wprowadzenie obowiązku składania także wniosków z PROW tylko drogą elektroniczną nie pozwoli już na takie uzupełnianie dokumentów. A dlaczego firma zwleka z udostępnieniem potrzebnych dokumentów? To już wie tylko ona. W końcu mamy swobodę działalności gospodarczej…