Z danych GUS wynika, że średnia cena za hektar gruntów rolnych wynosi w naszym kraju 48 805 zł. Są to dane szacowane na koniec 2020 r.  W połowie ub. roku, tj. w II kwartale, było to o ponad 700 zł mniej. Wtedy, przeciętnie za ha trzeba było zapłacić 48 096 zł.

Gdzie najtańsza ziemia rolna?

Najtańsze grunty rolne są w woj. zachodniopomorskim, lubuskim i podkarpackim. Najwyższe ceny uzyskuje ziemia w Wielkopolsce, na Kujawach i Pomorzu oraz na Podlasiu.

Średnie ceny gruntów rolnych - podane przez GUS - będą obowiązywać od 25 maja 2021 roku wszystkich tych rolników, którzy będą chcieli skorzystać ze środków oferowanych przez ARiMR, a związanych z obrotem ziemią.

Informacje o średnich cenach gruntów rolnych są bowiem wykorzystywane przez banki w procesie udzielania kredytów: na inwestycje w rolnictwie i rybactwie śródlądowym (linia RR), na zakup użytków rolnych (linia Z), z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (linia MRcsk).

Ceny ziemi rolnej w województwach

Średnie ceny gruntów za ha wg. GUS na koniec 2020 - w nawiasie podano cenę z II kwartału 2020 roku:

 • dolnośląskie - 40 339 zł (w II kw. 2020 roku - 39 484 zł)
 • kujawsko-pomorskie - 56 372 zł (55 456 zł)
 • lubelskie - 36 920 zł (34 130 zł)
 • lubuskie - 29 125 zł (29 738 zł)
 • łódzkie - 41 366 zł (42 471 zł)
 • małopolskie - 38 883 zł (35 343 zł)
 • mazowieckie - 46 414 zł (42 599 zł)
 • opolskie - 48 188 zł (49 423 zł)
 • podkarpackie - 30 012 zł (28 613 zł)
 • podlaskie - 51 173 zł (44 476 zł)
 • pomorskie - 44 308 zł (41 728 zł)
 • śląskie - 39 758 zł (38 108 zł)
 • świętokrzyskie - 33 396 zł (32 082 zł)
 • warmińsko-mazurskie - 46 546 zł (46 254 zł)
 • wielkopolskie - 64 423 zł (63 401 zł)
 • zachodniopomorskie - 28 797 zł (30 000 zł)

Największe podwyżki cen ziemi rolnej

Jak wynika z tego zestawienia, najbardziej w ciągu omawianego okresu podrożała ziemia na Podlasiu - średnio o 6697 zł/ha! Drożej jest też na Mazowszu, w Małopolsce i w Lubelskiem.

W ciągu pół roku potaniała natomiast ziemia rolna w łódzkim, opolskim i w woj. zachodniopomorskim.