Jak informuje ARiMR, do połowy kwietnia wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2014 rok złożyło blisko 326 tys. rolników. 175 tys. spośród nich ubiega się również o wsparcie ONW, a 20,5 tys. o przyznanie płatności rolnośrodowiskowych.

Wnioski można składać od 15 marca do 15 maja. Po tym terminie, ale nie później niż za wnioski złożone do 9 czerwca 2014 r., rolnicy otrzymają płatności pomniejszone o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia. Zmiany do już złożonego wniosku można składać bez żadnych sankcji finansowych do 2 czerwca 2014 r. Korekty wniosków złożone po tym terminie, ale nie później niż do 9 czerwca, będą obarczone sankcjami finansowymi polegającymi na pomniejszeniu należnych dopłat o 1 proc. za każdy roboczy dzień opóźnienia.

Na realizację płatności bezpośrednich za 2014 r. jest ok. 3,4 mld euro. Szacunkowa maksymalna stawka jednolitej płatności obszarowej w 2014 r. wyniesie ok. 219,87 euro na 1 hektar – podaje agencja.

Jednocześnie trwa wypłata dopłat bezpośrednich za 2013 r. Do 11 kwietnia 13,24 mld zł trafiło do ok. 1,3 mln rolników w ramach dopłat bezpośrednich za 2013 rok. Wypłatę rozpoczęto 2 grudnia ubiegłego roku, a zakończona będzie do 30 czerwca 2014 r. Na dopłaty bezpośrednie za 2013 r. przeznaczono ok. 3,53 mld euro, tj. 14,91 mld złotych.