Projekt rozporządzenia w sprawie dopłat do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, który w połowie stycznia trafił do konsultacji,  przewiduje, że stawka dopłaty do 1 ha powierzchni obsadzonej lub obsianej zmieni się: dla kwalifikowanych nasion zbóż i mieszanek pastewnych ze 100 zł zostanie obniżona do 80 zł, natomiast trzydzieści złotych mniej dostaną rolnicy używający kwalifikowanego materiału roślin strączkowych - według projektu rozporządzenia dopłata wyniesie 130 zł. Producenci ziemniaków zamiast 500 zł dostaną tylko 400 zł dopłaty.

Komitet Stały Rady Ministrów otrzymał projekt z informacją, że ustalono stawki „na poziomie umożliwiającym udzielenie dopłat wszystkim wnioskodawcom w ramach zaplanowanej na ten cel w ustawie budżetowej na 2015 r. kwoty 99 469 tys. zł.” Projekt ma być traktowany jako pilny, co „wynika z rozpoczęcia w dniu 15 stycznia terminu składania wniosków do Agencji Rynku Rolnego o przyznanie dopłat”.

W trakcie uzgodnień międzyresortowych nie zgłoszono uwag do projektu. KRIR, KZRRSP i FBZPR sprzeciwiła się zmniejszeniu stawek, natomiast Polska Izba Nasienna chciała nawet zwiększenia dopłat do sadzeniaków ziemniaka.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia podano, że kwota dopłat do powierzchni zgłoszonych w 2014 r. wynosi 119 741,6 tys. zł, natomiast po zmianie stawek wyniesie 95 860,2 tys. zł. Zmiany stawek „pozwolą na wypłatę dotacji dla wszystkich wnioskodawców oraz pozwolą objąć dopłatami dodatkową powierzchnię w przypadku wzrostu powierzchni objętej wnioskami o dopłaty”.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu – i jak się nieoficjalnie dowiadujemy, może to nastąpić już od 1 kwietnia.