Program cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony rolników. Widać to chociażby przejeżdżając przez Polskę. Dofinasowanie przysługuje gospodarstwom rolnym o powierzchni użytków rolnych (UR) nieprzekraczającej 75 ha, dla działek rolnych (ewidencyjnych) o pH gleby ≤ 5,5. Trzeba jednak podkreślić, że są różne w zależności od wielkości gospodarstwa.

1. 300 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni do 25,00 ha UR,
2. 200 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni 25,01 – 50,00 ha,
3. 100 zł do 1 tony czystego składnika CaO lub CaO+MgO dla gospodarstw o powierzchni 50,01 – 75,00 ha UR.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystosowała wniosek o wprowadzenie jednolitych dopłat do wapnowania gleb dla wszystkich gospodarstw rolnych. Okazuje się jednak, że jak odpowiedział Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysokość dopłat się nie zmieni.

Poniżej przedstawiamy treść odpowiedzi NFOŚiGW, która została udzielona KRIR.

Zróżnicowanie kwoty dofinansowania ze względu na powierzchnię gospodarstwa zawarte w warunkach programu „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”, wynika ze zidentyfikowanego zapotrzebowania na większe wsparcie finansowe dla mniejszych gospodarstw rolnych, dla których będzie to realna pomoc w zachowaniu jak najlepszych funkcji środowiskowych gleby poprzez zapobieganie jej zakwaszeniu.

Zgodnie z danymi posiadanymi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2018 roku w Polsce wynosiła 10,81 ha. Biorąc zatem pod uwagę wskazane dane, znaczna część gospodarstw rolnych skorzysta z dofinansowania w maksymalnej wysokości, tj. do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego.

Wobec powyższego, na chwilę obecną nie jest przewidywana zmiana ww. programu w zakresie wysokości kwoty dofinansowania.