Zmiany jakie wprowadziła Unia Europejska dotyczą: sprzedaży gruntów rolnych, zmianowania na polach przeznaczonych pod uprawę zbóż oraz nowej definicji działki rolnej.

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

zmiany przepisów:

- sprzedaż gruntów rolnych

- zmianowanie upraw

- definicja działki rolnej

Źródło: ARiMR


Jeżeli rolnik zamierza sprzedać lub wydzierżawić ziemię, ważne jest kiedy to nastąpi. Płatności będą przysługiwały tym rolnikom, którzy są właścicielami gruntów rolnych do 31 maja.

Do gruntów sprzedanych przed 31 maja płatności przysługują nowemu właścicielowi. Natomiast gdy przeniesienie własności nastąpi po tej dacie dopłaty dostanie przekazujący a nie tak jak dotychczas rolnik, który kupił grunty.


PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

sprzedaż do 31 maja – dopłaty dla kupującego

sprzedaż po 31 maja – dopłaty dla sprzedającego

Źródło: ARiMR


Radosław Iwański ,rzecznik prasowy ARiMR: - Ze zmiany tego rozporządzenia wynika obowiązek utrzymywania tych gruntów w dobrej kulturze rolnej i ten obowiązek spoczywa na tej osobie, która otrzymała płatność do gruntów.

Rolnicy, którzy uprawiają zboża będą musieli przestrzegać nowych zasad dotyczących dobrej kultury rolnej. Pszenica, żyto, owies i jęczmień mogą być uprawiane na tej samej powierzchni nie dłużej niż przez 3 lata. Od tego roku dopłaty bezpośrednie będą przysługiwały też do powierzchni mniejszych niż 10 arów. Dotyczy to przydomowych ogródków, rowów o szerokości do 2 metrów oraz oczek wodnych znajdujących się na działkach lub przylegających do działek.

Radosław Iwański: - Te mniejsze powierzchnie, które nie były deklarowane dotychczas mogą być deklarowane, ale muszą stanowić zwarty obszar gruntów, czyli muszą być dołączone do uprawy lub też znajdować się w tej uprawie.

Te zmiany wprowadzają nowe zasady zgłaszania we wnioskach działek rolnych. Tak jak w ub. r. rolnicy będą mogli grupować uprawy, do których przysługuje ten sam rodzaj płatności.

Źródło: Dorota Florczyk/Agrobiznes