PROW na lata 2014-2020 został zaktualizowany. W porównaniu z poprzednim planem rozszerzono go o możliwość skorzystania przez rolników z dotacji na inwestycje chroniące wody gruntowe przed azotanami – informuje ARiMR.

Nabór wniosków na to działanie zaplanowano na grudzień. Pomoc, jaką może otrzymać gospodarstwo w ramach wsparcia „Inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” wynosi do 100 tys. zł.

Więcej: Zmiany dla inwestujących w ochronę przed azotanami

Małe zainteresowanie chroniącymi przed azotanami inwestycjami ze wsparciem z PROW

We wrześniu i październiku ARiMR uruchomi dwa nowe programy z PROW. Pierwszy dotyczy tzw. małej retencji. W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” na inwestycje w nawadnianie rolnicy będą mogli otrzymać dotację w wysokości do 100 tys. zł. Pieniądze będzie można przeznaczyć na obiekty i urządzenia chroniące gospodarstwa przed suszą.

Więcej: Ardanowski: przygotowujemy program budowy małych zbiorników retencyjnych

Nawadnianie w ramach „Modernizacji” z PROW

Z kolei w październiku ma ruszyć nabór wniosków na „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych” przeznaczony dla tych rolników, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD). I w tym przypadku wsparcie o jakie mogą się ubiegać wynosi maksymalnie 100 tys. zł.

Więcej: Rolnicy nie chcą wsparcia PROW na przetwórstwo? Nie szkodzi!

Inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych ze wsparciem z PROW

30 września ruszą w Agencji nabory wniosków w ramach „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” oraz „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. Dokumenty będzie można składać do 29 października.

Więcej: ARiMR zapowiada nabór dla przekazujących małe gospodarstwa

W październiku nabór z PROW na działalność pozarolniczą

Natomiast od 2 października do 12 listopada będzie można ubiegać się w ARiMR o przyznanie „Wsparcia na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska”.

Więcej: Nowe dotacje z PROW na przebudowę lasu – nawet 14 213 zł na ha

Aktualnie w ARiMR dostępne są dwie oferty pomocy z PROW 2014-2020. Do 28 września rolnicy z terenów objętych ASF mogą wnioskować o premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej.

Więcej: Nawet 250 tys. zł z PROW na „Pozarolniczą działalność” na obszarach ASF

Z kolei do 31 grudnia przyjmowane są wnioski o przyznanie pomocy od tych rolników, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź ASF.

Więcej: „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” z PROW

 Aktualny harmonogram w załączniku.