Całkowita kwota przeznaczona na wsparcie dochodów rolniczych w tym roku wynosi 14,346 mld zł, z czego na Jednolitą Płatność Obszarową przeznaczono 9,973 mld zł, a na Uzupełniającą Płatność Podstawową 2,608 mld zł. Znakomita większość tych środków, bo aż 80 proc., pochodzi z budżetu wspólnotowego, a 20 proc. z budżetu krajowego.

Przyszłość płatności bezpośrednich po 2013 r. będzie zależeć od wyniku trwającej dyskusji nad reformą Wspólnej Polityki Rolnej. Zmiany będą dotyczyć nie tylko wysokości wsparcia, lecz również jego struktury.

Na podstawie przedstawionej przez Komisję Europejską propozycji można oczekiwać, że wypłata płatności w większym stopniu niż dotychczas będzie uzależniona od wypełniania pro-środowiskowych wymagań. Ponadto, najprawdopodobniej zostanie zawężona grupa podmiotów mogących wnioskować o wsparcie dochodów do tych, które aktywnie zajmują się rolnictwem.

Jeżeli chodzi o poziom wsparcia, to przedstawiona propozycja reformy oznaczałaby dla Polski nieznaczne podniesienie przeciętnego poziomu płatności w przeliczeniu na jeden hektar, informują analitycy BGŻ.