We wtorek w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu poinformowano o pracach nad projektem nowelizacji rozporządzenia rządu ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Przygotowywany jest on przez resort rolnictwa.

Gryka dołącza do listy 

Nowe przepisy - jak wyjaśniono - przewidują m.in. objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę.

Zwiększyć się ma też powierzchnia (z 50 do 300 ha), do której mogą ubiegać się o pomoc producenci rolni, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy spowodowanych agresją Rosji wobec Ukrainy.

Projektowane rozporządzenie zakłada uściślenie, że łączna powierzchnia upraw, do których przyznano pomoc m.in. na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych, nie może przekroczyć 300 ha użytków rolnych. - Analogiczne rozwiązanie zaproponowano przy dofinansowaniu zakupu nawozów mineralnych - dodano.

Wyższa stawka za kukurydzę i pszenice

Zgodnie z projektowanymi przepisami podwyższona ma zostać stawka pomocy za sprzedaną od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 14 kwietnia br. pszenicę i kukurydzę. Zwiększona ma zostać ponadto kwota kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw. Jednocześnie wydłużony zostanie okresu spłaty tych kredytów w zależności od ich wysokości.

W wykazie przekazano również, że wprowadzony ma zostać współczynnik korygujący w przypadku dofinansowania transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich.

Rozporządzenie różnicuje też stawkę pomocy według gatunków roślin oraz w zależności gdzie są uprawy.

  • W województwie lubelskim lub podkarpackim jest to: 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
  • W województwach - małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim to jest: 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta oraz 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.
  • W pozostałych województwach stawki ustalono na: 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku; 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta; 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Wsparcie uzależnione jest od dostarczenia przez rolników faktur sprzedaży zbóż lub rzepaku. Pomoc będzie przyznawana dla gospodarstw o powierzchni do 300 ha użytków rolnych.

Zgodnie z wykazem wprowadzone będą też korzystniejsze zasady ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.